GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107062017 Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Motivasyon Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin temel amacı kurumsal itibar yönetimi sürecinde kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarının önemini vurgulamaktır. Motivasyonun çalışanların verimliliği üzerindeki etkisini göstermektir. Motivasyonu arttıran kurum içi halkla ilişkiler araç ve teknikleri irdelenecektir.


Prof. Dr. Nilay BAŞOK


1 Kurum içi halkla ilişkiler yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak
2 Motivasyon kavramı ve motivasyon araçlarını aktarmak
3 Kurumsal itibar yönetimi ile kurum içi halkla ilişkiler alanlarında güncel verilere ulaşmak ve üretebilmek

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Kurumsal İtibarda kurum içi halkla ilişkilerin önemi, Kurum içi halkla ilişkiler, İletişim yönetimi, Motivasyon kavramı, Motivasyon araçları, Kurum Kültürü ve motivasyon, Örnek uygulamalar, Kurum içi halkla ilişkiler, Sosyal iletişim Becerileri, Örgütsel iletişim türleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kurumsal itibar ve iletişim kavramı üzerine tartışma
2 Kurum içi halkla ilişkiler Yönetimi
3 Kurum içi halkla ilişkiler ve bağlantılı alanlar
4 Kurum içi halkla ilişkiler araçları
5 Motivasyon ve moral kavramları
6 Motivasyon araçları
7 Sosyal İletişim Becerileri
8 Arasınav (Vize)
9 Sosyal İletişim Becerileri II
10 Örgütsel İletişim (Biçimsel Kanallar)
11 Örgütsel İletişim (Biçimsel olmayan kanallar)
12 Örnek vaka analizleri
13 Kurumsal iletişim ve iletişim becerileri
14 Kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları
15 Kurum İçi halkla ilişkiler uygulamaları II
16 Final

Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Kurumsal İletişim Teoriden Pratiğe, İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2013. P.S. Tripathi, Communication Management (A Global Perspective), New Delhi Publ.,India, 2009. Arthur H. Bell, Dayle M. Smith, Management Communication, WileyandSonsPubl. US, 2010. İsmet Barutçugil, Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, 2. baskı, İstanbul,Ekim 2002 Canan, Çetinkanat,Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara, Eylül 2000 Levent Önen ve Burak Tüzün, Motivasyon, Epsilon Yayınları, İstanbul, 2005


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Makale Kritik Etme 4 1 4
Bireysel Çalışma 6 1 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 1 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek