GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107082017 Kriz İletişimi ve İtibar Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, kriz yönetimi ve itibar yönetimi arasındaki organik bağı kavramalarını sağlamak kriz-itibar ilişki biçimlerinin marka yönetim sürecindeki rolünü ortaya koymaktır.1 Kriz yönetiminin esaslarını fark ediş
2 Kriz iletişimcisinde bulunması gereken donanımlara sahip olma
3 Kriz-itibar ilişkisini kavrayış

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Kriz-İtibar ilişkisi Kriz evreleri Kriz türleri Kriz yönetimi Sosyal medyada kriz yönetimi konusunda uygulanan stratejiler, Kriz-itibar örnek uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma-Ders Tanımı- kaynakların önerilmesi
2 Kriz Yönetimi Genel Çerçeve
3 Kriz Türleri
4 Kriz Öncesi Dönemde Yönetim
5 Kriz Esnasında Yönetim
6 Kriz Sonrası Yönetim
7 Kriz Yönetim ekibi
8 Vize
9 Kurumdan Kaynaklı Krizler-Özür ve Suçu Kabullenme Kurum Dışı Kaynaklı Krizler-Kanıt ve Bilimsellik
10 Kriz Yönetiminde Kullanılacak Sosyal Ağlar
11 Online Kriz Yönetimi-İtibar Yönetimi İlişkisi
12 Örnek makale incelemeleri
13 Örnek makale incelemeleri
14 Örnek makale inceleme
15 Örnek Kriz inceleme
16 Final

Ders Kitabı: • Pira, Aylin-Sohodol Çisil, Kriz Yönetimi; Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme, İletişim Yay., İstanbul, 2004 Yardımcı Kaynaklar: • Tutar Hasan., Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları, İstanbul, 2000. • Tüz Melek., Kriz ve İşletme Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2001. • Kadıbeşegil S., Kriz Geliyorum Der, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2002.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek