GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107142017 İtibar Yönetiminde Paydaş İlişkileri Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin işletmelerin etik ve sosyal sorumluluk kapsamında paydaşlarıyla nasıl diyalojik ilişkiler geliştirdiğini anlamalarını sağlamaktır.


Doç.Dr. Ebru Güzeloğlu


1 Gündem koyma ve saptama kuramı ve kuramın dayanaklarını oluşturan kavramları açıklayabilme
2 Gündem oluşumu için uygun halkla ilişkiler tekniklerini kullanabilme
3 Stratejik halkla ilişkiler faaliyetleri yoluyla gündem yönetim sürecini tasarlayabilme

İkinci Öğretim


yok


[Yok]


Paydaş analizi Yatırım, gündem ve ilişkilerin değişimi Pazarlama, sosyal sorumluluk ve etik İtibar açısından paydaşların rolü Müşteri ilişkileri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Paydaş teorisi
3 Hissedarlarla ilişkiler
4 Yatırım, gündem ve ilişkilerin değişimi
5 Pazarlama, sosyal sorumluluk ve etik
6 İtibar açısından paydaşların rolü
7 Paydaş analizi
8 Paydaş analizine ilişkin ödev çalışmalarının sunumu
9 Paydaşların tanımlanması ve konumlandırma
10 Kuruluş faaliyetlerine ilişkin alanlar ve kamular ve paydaşların tanınması
11 Müşteri ilişkileri
12 İç paydaş ilişkileri
13 Aktivist ve aktif kamularla ilişkiler
14 Kurumsal aktivizm ve iş liderliği
15 Konu yönetimi ve paydaş ilişkilerinde ağ kurma
16 Final

Clow, K.E. & D. Baack (2004). Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications. New Jersey: Prentice Hall. Lovelock, C. & J. Wirtz (2011). Services Marketing: People, Technology, Strategy. New Jersey: Prentice Hall. Ford, D., L. Gadde, H. Hakansson, & I. Snehota (2011). Managing Business Relationships. West Sussex: John Wiley & Sons. Wheelen, T. & J.D. Hunger (2012). Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability. New Jersey: Prentice Hall.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 3 45
Bireysel Çalışma 5 1 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Okuma 5 1 5
Ev Ödevi 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek