GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107162017 Kurumsal İletişim Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, kurumsal iletişim biçimlerini tanıtarak, kurumsal iletişim uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirip çalışma yapmalarını sağlamak.


Doç.Dr. Mikail Batu


1 Kurumsal iletişim uygulamalarına ilişkin iç ve dış süreçleri, kavramları ve modelleri tanımlar, birbirleriyle ilişkilendirir.
2 Kurumsal iletişim uygulamalarının işlevlerini tanımlar, analiz eder.
3 Kurumsal iletişim uygulamalarının stratejik temellerini tanımlar ve birbiriyle ilişkilendirir.
4 Kurumsal iletişim uygulamaları sürecindeki sorunları analiz edip süreci yönetebilir.

İkinci Öğretim


-


-


The main objective of this course is to teach prictises of corporate communications, and to provide that students see the contributions of these practises


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kurumsal İletişimin Temelleri ve Süreci
2 Hedef Kitlelerle İletişim ve Uygulamalar
3 Kurum Kültürü Uygulamaları
4 Kurum Kimliği Uygulamaları
5 Kurum Kimliği Uygulamaları
6 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
7 Kurumsal Marka Uygulamaları
8 Vize
9 Kurumsal İmaj Uygulamaları
10 Kurumsal İtibar Uygulamaları
11 Kriz Uygulamaları
12 Proje Uygulamaları
13 Proje Uygulamaları
14 Pazarlama İletişimi Uygulamaları
15 Basınla İlişkiler ve Uygulamalar
16 Final

Z. Beril AKINCI VURAL ve M. Bat. Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim, İletişim Yayınevi, 2015, (İkinci Baskı), İstanbul. Yardımcı Kaynaklar Paul Argenti, Corporate Communication, Mc Graw Hill, 2009. Nicholas Ind, The Corporate Brand, Macmillan, 1997. Sandra Oliver, Corporate Communication: Principles, Techniques and Strategies, Kogan Page, 1997. Kitchen, Philip J. ve Schultz, Don E., Rasing The Corporate Umbrella: Corporate Communication in the 21st Century, Palgrave, New York, 2001. Richard Dolphin, The Fundamentals of Corporate Communication, Butterworth Heinemann, 1999. Uzunoğlu ,E; Onat, F; Alikilic,A. Ö., Sinem Yeygel Çakır, Y. S., İnternet Çağında Kurumsal İletişim.Say Yayınlar, 2009. Goodman, M., B., Corporate Communication: Theory and Practice, State University of New York Press, Albany, 1994. Gürgen, H., Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul, 1997. Argenti, P., A., Corporate Commmunication, McGraw-Hill International Edit, 5th Edition, 2009. Brown, A., Organisational Culture, London : Financial Times, Pitman Publish, 2. edition, 11. print, 2007. Cameron, S. K.; Quinn, E. R., Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based On The Competing Values Framework, Addison Wesley, 1999. Riel, C. B. M. van.; Fombrun, Charles J., Essentials of Corporate Communication : Implementing Practices for Effective Reputation Management, Taylor & Francis Routledge, NY, 2007. Alan T.Belasen, The theory and Pracxtice of Corporate Communication, Sage Publication, 2008. Hasan Tutar, Örgütsel İletişim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003. Bayram Kaya, Bütünleşik Örgütsel İletişim, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2003. Paul A. Argenti, Janis Forman, The Power of Corporate Communication, Mc Graw Hill, US, 2002. Harris, Thomas E., Applied Organizational Communication : Principles and Pragmatics for Future Practice, Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated, 2002. Katherine Miller, Organizational Communication: Approaches and Processes, Wadsworth Publishing; 4 edition (May 27, 2005) Joann Keyton (Editor), Pamela Shockley-Zalabak, Case Studies for Organizational Communication: Understanding Communication Processes, Roxbury Publishing Company; 2nd edition (February 2006).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Makale Kritik Etme 1 3 3
Bireysel Çalışma 1 11 11
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 4 5 4
ÖÇ 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek