GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203107182017 İtibar ve Gündem Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, gündem oluşumunda halkla ilişkilerin üstlendiği rolü kavrayabilmesi, spin uygulamaları gibi yeni yönelimlerin gündeme etkilerini açıklayabilmesi, gündemin halkla ilişkiler teknikleri yoluyla değiştirilmesine yönelik stratejik iletişim faaliyetlerinin tasarlayabilmesi, gündem belirleme modelinin dönüşümü konusunda mevcut modellere katkılar koyabilmesi amaçlamaktadır.


Doç.Dr. Ebru Güzeloğlu


1 Gündem koyma ve saptama kuramı ve kuramın dayanaklarını oluşturan kavramları açıklayabilme
2 Gündem oluşumu için uygun halkla ilişkiler tekniklerini kullanabilme
3 Stratejik halkla ilişkiler faaliyetleri yoluyla gündem yönetim sürecini tasarlayabilme

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


•Gündem belirleme teorisi ve gelişimi •Gündem Belirleme Modeli •Gündem Belirlemenin unsurları ve gelişimi •Halkla İlişkilerin Gündem Belirlemedeki rolü •Medya – Kamu ve Politik Gündem belirleme modellerinin gelişimi •Özel kuruluşların gündemi ve internet gündemi kavramları •Yeni iletişim teknolojileri ve gündem modeli dönüşümü


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Gündem koyma ve saptama kuramı ve gündem kavramının tanımlanması; gündem belirleme, yönlendirme ve değiştirme olgularının açıklanması.
3 1. düzey gündem belirleme (priming) ve 2. düzey gündem belirleme (framing) modellerinin açıklanması
4 Halkla ilişkiler uygulamalarının gündem belirleme düzeylerine yönelik modellere göre sınıflandırılması. Halkla İlişkilerin gündem belirlemedeki rolünün açıklanması
5 Medya gündeminin oluşum süreci ve unsurlarının aktarılması. Medya gündemi belirleme modelindeki yeni gelişmelerin aktarılması.
6 Kamu gündeminin oluşum süreci ve unsurlarının aktarılması. Kamu gündemi belirleme modelindeki yeni gelişmelerin aktarılması.
7 Politik gündemin oluşum süreci ve unsurlarının aktarılması. Politik gündem belirleme modelindeki yeni gelişmelerin aktarılması.
8 Gündeme ilişkin ödev çalışmalarının sunumu
9 Politik gündem ve yeni halkla ilişkiler tekniklerinin anlatılması.
10 Özel kuruluşların gündemi ve özel kuruluşların iç çevre ilişkileri ve gündem
11 Özel kuruluşların gündemi ve özel kuruluşların dış çevre ilişkileri ve gündem
12 Gündem belirlemede stratejik iletişim planlamasının tasarlanması
13 İnternette gündem yönetimi stratejileri
14 Gündem belirleme modeli ve yeni iletişim teknolojileri ile sosyal ağların kullanımı
15 Gündem belirleme modelindeki değişim ve yeni hipotezlerin tartışılması
16 Final

Kamanlıoğlu B. Ebru, Göztaş Aylin, Halkla İlişkiler ve Gündem Yönetimi, Nobel Yayınları, İstanbul, 2010. Terkan Banu, Gündem Belirleme, Medya ve Siyasal Gündem Üzerine Bir Çalışma, 1. Baskı, Tablet Kitabevi, Konya, 2005. Yüksel Erkan, Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitabevi, Konya, 2001. Andrade Lydia And Young Garry, “Presidential Agenda Setting: Influences On The Emphasis Of Foreign Policy”, Political Research Quarterly, Vol. 49, No. 3, Pp. 591-605, 1996 Cereci Sedat, “Gündem Oluşturmada Medyanın Rolü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, İzmir, 2001 Behr Roy L., Iyengar Shanto, “Television News, Real-World Cues, And Changes İn The Public Agenda”, The Public Opinion Quarterly, Vol. 49, No. 1, Pp. 38-57, 1985 Dearıng W. James And Rogers M. Everett, Communication Concepts 6: Agenda-Setting, Tousand Oaks, Sage Pub., Uk, 1992 Graber A. Doris, Media Power In Politics, Congressional Quarlety Inc., Usa, 1990 Kıngdon John W., “Agendas, Alternatives, And Public Policy”, Political Science Quarterly, Vol. 100, No. 1, Pp. 165-166, 1985 Mccombs M., Shaw D. L. And Weaver D., “Communication And Democracy: Exploring The Intellectual Frontiers İn Agenda-Setting Theory”, The Public Opinion Quarterly, Vol. 62, No. 1, Pp. 125-128, 1998 Mccombs Maxwell And Shaw Donald L., “The Agenda-Setting Function Of Mass Media”, The Public Opinion Quarterly, Vol. 36, No. 2, Pp. 176-187, 1972 Mccombs Maxwell, “A Look At Agenda Setting: Past, Present And Future”, Journalism Studies, Routledge, Vol:6 No:4, 2005 Mccombs Maxwell, “Personal Involvement Wıth Issues On The Public Agenda”, Int. J. Public Opin. Res., 11: 152 – 168, 1999. Mccombs Maxwell, Setting The Agenda: The News Media And Public Opinion, Polity Press Publ., Usa, 2004 Yüksel Erkan, Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitabevi Yay., Konya, 2001


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 3 45
Bireysel Çalışma 5 1 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Okuma 5 1 5
Ev Ödevi 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek