GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203057192018 Fotoğraf Kuramları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders sanat ve iletişim aracı olarak fotoğrafçılığın teorik altyapısının teknik, estetik, toplumsal ve kültürel bağlamlarıyla ele almayı amaçlanmıştır.


Prof.Dr.Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR


1 Fotoğraf teorileri hakkında bilgi sağlama
2 Teknik ilerleme ve estetik dönüşümleri anlama
3 Toplumsal ve kültürel bağlamları yorumlama

Birinci Öğretim


Yok


YokHafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Walter Benjamin ve “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” makalesini tartışma
2 Walter Benjamin, Fotoğrafın Kısa Tarihçesi
3 John Berger, O Ana Adanmış
4 John Berger, Görme Biçimleri
5 Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine
6 Roland Barthes, Camera Lucida
7 Susan Sontag, Başkalarının Acısına Bakmak
8 Ara sınav
9 Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine-2
10 Mark Durden, Fotoğraf Bugün
11 Roland Barthes, Camera Lucida-2
12 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon
13 Gisele Freund, Fotoğraf ve Toplum,
14 Gisele Freund, Fotoğraf ve Toplum-2
15 Fred Ritchin, Fotoğraftan Sonra
16 Final

Barthes, Roland (1993) Göstergebilimsel Serüven, Mehmet-Sema Rifat (Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Barthes, Roland (2000) Camera Lucida, Çev: Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul. Baudrillard, Jean (1998) Simülakrlar ve Simülasyon, Oğuz Adanır (Çev), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. Benjamin, Walter (1995) “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar, Ahmet Cemal (Çev), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Benjamin, Walter (2001) Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, Ali Cengizkan (Çev), İstanbul: YGS Yayınları. Berger, John (1988) O Ana Adanmış, Çev. Yurdanur Salman-Müge Gürsoy, İstanbul: Metis Yayınları. Berger, John (1993) Görme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları. Berger, John (2007) Sanat ve Devrim, Çev: Bige Berker, Agora Kitaplığı, İstanbul. Durden, Mark (2015). Fotoğraf Bugün. Akbank Kültür ve Sanat Dizisi: 83, Hong Kong: Lal Yayınları. Freund, Gisele (2006) Fotoğraf ve Toplum, Şule Demirkol (Çev), İstanbul: Sel Yayıncılık. Marien, Mary Warner (2007) Photography: A Cultural History, London: Prentice Hall. Manovich, Lev. (2001). The Language of New Media. Mass.: MIT Press. Özel Sağlamtimur, Zuhal (2011) Fotoğrafçılık Tarihinde Teknik ve Kültürel Dönüşümler, Ege Yayınları, İstanbul. Ritchin, Fred (2009) After Photography, New York: Norton. Sontag, Susan (1999) Fotoğraf Üzerine, Çev: Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul. Sontag, Susan (2004) Başkalarının Acısına Bakmak, Çev: Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 3 48
Tartışma 14 2 28
Soru-Yanıt 10 2 20
Beyin Fırtınası 14 1 14
Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 2 3 4 4 2
ÖÇ 2 2 4 4 3 5 3
ÖÇ 3 3 5 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek