GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203057252018 Fotoğraf Eleştirisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin Amacı Bir sanat eseri ya da kültürel bir ürün ya da bir medya çıktısı olarak bir fotoğrafı teknik, estetik ve teorik olarak değerlendirmenin en önemli amacı öncelikli olarak fotoğrafta doğrudan gösterilen ve bazı simgelerle dolaylı olarak üstü örtülen anlamları ortaya çıkarmaktır. Fotoğraf çözümlemeyi denemek görünenden ötesinde neler kodlandığını anlamaya çalışmaktır. Teknik bir alan olarak fotoğrafçılıkta çözümleme yaparken bazı teknik kavramlar ve değerlerden yola çıkmakla beraber reklam fotoğrafının, basın fotoğrafının, deneysel fotoğrafın vb. içeriği gereği başka bazı teorik kavramlardan da yararlanılmaktadır.


Doç. Dr. İlknur GÜRSES KÖSE


1 Fotoğraf Türlerini ayırt edebilme
2 Fotoğraf çözümlemenin temel kavramlarını bilip kullanabilme
3 teknik çözümleme yapabilme
4 teorik çözümleme yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Örneklendirmek gerekirse bir basın fotoğrafını çözümlemeye çalışrıken ideolojik çözümleme metodu bize yardımcı olabilecekken bir reklam fotoğrafını çözümlerken göstergebilimden yola çıkılabilir. Dolayısıyla başta teknik okuma olmak üzere fotoğraf çözümleme alanında yararlanabilinecek bir çok teorik metin ders kapsamında aktarılacak ve örnekler üzerinde durulacaktır. Aynı zaman bu tür çözümlemeleri yapabilmek için gerekli olan temel fotoğrafik bilgiler üzerinde durulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fotoğraf Çözümlemenin Amacı
2 Fotoğraf Türleri
3 Fotoğraf Okumanın Aşamaları
4 Fotoğrafın teknik okunması
5 Fotoğraf okumada teknik ve yazılı kodlar
6 Basın fotoğraflarını değerlendirme kriterleri
7 Fotoğraf çözümlemede kullanılan temel yaklaşımlar hakkında genel bilgi
8 Vize
9 Reklam fotoğraflarını değerlendirme kriterleri
10 Göstergebilimsel çözümleme ve örnekleri
11 İdeolojik çözümleme ve örnekleri
12 Fotoğraf çözümlemede sözsüz iletişim kodları ve beden dili
13 Görsel basında kullanılan fotoğrafların teknik ve içerik değerlendirme kriterleri
14 Bütün okuma ve çözümleme yöntemlerine yönelik örnek fotoğraf çözümleme çalışmaları
15 Bütün okuma ve çözümleme yöntemlerine yönelik örnek fotoğraf çözümleme çalışmaları
16 Final

İlgili kitap ve makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek