GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203057292018 Fotoğrafta Kompozisyon ve Estetik Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Fotoğrafta Görüntü düzenleme, içerik ve anlam oluşturmada görüntü estetiği açısından çerçeve düzenlemesinin önemi ve yöntemlerini kavratmak.


Dr.Öğr.Üyesi Alahattin Kanlıoğlu


1 Çerçeve düzenlemesi becerisi kazandırmak
2 Estetik anlayışın geliştirilmesi ve uygulama becerisi
3 Kompozisyon değerlendirmesi yapabilme becerisi
4 İki boyutlu görsel sanatlarda kompozisyon kurabilme becerisi

Birinci Öğretim


yok


Fotoğraf Makinesi Sahibi olunması tavsiye edilir


Estetik, sanat, fotoğraf, görüntü estetiği kuramı, aydınlatma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Görüntü Tarihi
2 Görsel Kültüre giriş ve fotoğrafın konumlandırılması
3 Görüntü Estetiği kavramı
4 Fotoğrafta Kompozisyonun temel öğeleri
5 Fotoğrafta Kompozisyonun temel öğeleri
6 Farklı Görme Biçimleri Sorgulaması
7 Örnek Kompozisyon Değerlendirmeleri
8 Vize, bilgi ölçme
9 Görsel Sanatlar ve iki boyut ilişkisi
10 Çerçeve içi görsel unsurların düzenlenmesi
11 Amaca Uygun Kompozisyon Oluşturma
12 Fotoğraf Çekimi ve Alan Uygulaması
13 Fotoğraf Çekimi ve Alan Uygulaması
14 Alan Uygulaması Değerlendirmesi
15 Öğrenci sunumları
16 Final

1. Fotoğrafın Yapısal Ögeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, Kalfagil, Sabit- Fotoğraf evi yayınları- İstanbul 2. Fotoğraf Okulu Kompozisyon, Michael FREEMAN, İnklap Kitapevi, İstanbul 3. Dijital Görüntü Düzenleme ve Özel Efektler, Michael FREEMAN, Say Yayınları, İstanbul 4. Fotoğrafçının Gözü, Michael FREEMAN, Remzi Kitapevi- İstanbul 5. Fotoğrafçının Zihni Michael FREEMAN, Remzi Kitapevi- İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 2 10 20
Soru-Yanıt 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5 4 3 4 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek