GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203057312018 Grafik ve Tasarım Bilgisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Görsel iletişim alanlarında kullanılabilecek temel grafik tasarım ilkeleri ve bunların kullanım biçimlerini, dünden bugüne grafik görme biçimlerinin değişimini kavrayabilmektir.


Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU


1 Grafik tasarımın temel mantığın anlayabilme
2 Grafik tasarım ilke ve unsurlarının kullanımını kavrayabilme
3 Grafik tasarımın tarihsel gelişimini anlayabilme
4 Grafik tasarımın teknik ve teknolojik yönlerini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sanayi devrimi ile güçlenmeye başlayan ve teknoloji ile hızla gelişen bir görme ve düzen biçimi olan grafik tasarıma dair teorik bilgilerin sunumu, grafik tasarımın kuramsal, kavramsal ve görsel gelişimini incelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tasarım Nedir?
2 Grafik İletişim Nedir?
3 Grafik Yüzeyler
4 Grafik Tasarım ve İnsan Faktörü
5 Tasarım Yüzeyleri İçerisindeki Görsel Unsurlar
6 Tasarım Mantığı ve Görevleri
7 Ara Sınav
8 Grafik Tasarıma Dair
9 Tasarım Süreci
10 Temel Tasarım İlkeleri (Denge, Hiyerarşi, Örüntü, Ritim, Boşluk)
11 Temel Tasarım İlkeleri (Orantı, Vurgu, Hareket, Uyum, Kontrast)
12 Grafik Tasarım Elemanları (Çizgi-Renk-Doku)
13 Grafik Tasarım Elemanları (Biçim, Ölçü,Yön, Leke)
14 Tasarımın Görselleşmesi
15 Dünden Bugüne Grafik Tasarım
16 Final Sınavı

• BECER, E. (2012) İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınevi. • ARMSTRONG, H. (2012) Grafik Tasarımın Kuramı, Espas Kuram Sanat Yayınları. • AMBROSE, G. (2011) Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü, Liteartür Yayıncılık. • CİVCİR, E. (2015) Temel Tasarım ve Tasarım İlkeler, Akademisyen Kitabevi. • ÖZTUNA, H.Y. (2007) Görsel İletişimde Temel Tasarım, Yorum Sanat ve Yayıncılık. • UÇAR, T. F. (2004) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınevi. • MARDİ BAYAR, Ö. (2016) Photoshop CS6, Kodlab Yayınları. • TATAR, O. (2019) Dijital Çağda Fotoğraf Sanatı, A7 Kitap Yayınevi. • KARADAĞ, Ç. (2016) Fotoğraf Nedir?, Öteki Yayınevi. • CLARKE, G.(2017) Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Fotoğraf, Hayalperest YayıneviYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 30 30
Rapor Sunma 1 1 1
Makale Yazma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek