GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203057472020 Görsel İletişim Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders görsel iletişim kodlarını ve bu kodların yeni iletişim teknolojileri üzerindeki etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır.


a


1 Görsel İletişimin temel kavramlarını bilme
2 Görsel iletişim unsurlarını medya içerisinde kullanabilme
3 Görsel imgeleri teorik olarak çözümleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Görsel iletişim kodları doğrultusunda görsel imajların üretimi ve çözümlenmesine yönelik kuramsal ve pratik çalışmalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Görsel iletişim alanındaki kodlar ve semboller
2 Sözsüz iletişim kodları
3 Görsel materyallerin düzenlenmesi
4 Semiyolojiye giriş
5 Görsel materyallerin incelenme metodları
6 Afiş, poster, karikatür vb. İmgelerin düzenlenmesi ve incelenmesi
7 Yazılı unsurların Görsel iletişime katkısı
8 Arasınav (Vize)
9 Sesli unsurların Görsel iletişime katkısı
10 İdeoloji ve imgelerin manipülasyonu
11 Psikanalitik kuram ve görsel imgeler
12 İdeolojik Eleştiri ve basılı görsel materyallerin çözümlenmesi
13 Reklam görselleri ve tüketim kültürü
14 Örnek incelemeler
15 Örnek incelemeler
16 Final

Arthur Asa Berger, Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, Çev: Murat Berkay-Haluk Yüksel,Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1996. Catherıne A. Lutz, Jane L. Collins, National Geographıc'ı Doğru Okumak, Çev: Mefkure Bayatlı, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2005. Çerkes Karadağ, Sözde Fotoğraf, İstanbul, İmge Kitabevi, 2000. Ertuğrul Alkan, Fotoğraf Okuma, Eskişehir, Çözüm İletişim Hizmetleri, 1999. Gökhan Evliyaoğlu, İletişim Psikolojisi Psikolojik İletişim, Ankara, Gazeticiler Cemiyeti Yayınları, 1987. Greame Burton, Görünenden Fazlası, İstanbul, Alan Yayınları, 1995. Gültekin Çizgen, Fotoğrafın Görsel Dili, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1998. John Berger, O Ana Adanmış, Türkçesi: Yurdanur Salman-Müge Gürsoy, İstanbul, Metis Yayınları, 1986. John Berger, Görme Biçimleri, İstanbul, Metis Yayınları, 1993. Ken Cooper, Sözsüz İletişim, Çev: Tunç Yalkı, İstanbul, İlgi Yayınları, 1989. Roland Barthes, Camera Lucida, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınları, 1992. Sabit Kalfagil, Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, İstanbul, Fotoğraf Yayınları, 1981. Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınları, 1993.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Proje Sunma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 16 3 48
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek