GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203057242018 Stüdyo Fotoğrafçılığı Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, İletişim Fakültesi’nde fotoğrafçılık alanında ders almış öğrencilerin stüdyo çekim teknikleri hakkında da genel bilgiler edinmelerini sağlamak ve onlara stüdyo ortamında çekim yapma olanağı sunarak pratik ve uygulama şansı vermektir. Ders kapsamında öncelikli olarak fotoğraf stüdyosu hakkında teknik ve teorik bilgiler aktarılacaktır. Öğrencilerin stüdyo ortamında bulunması gereken materyalleri ve ekipmanları hem öğrenmeleri hem de kullanmaları ve üretimde bulunmaları amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu


1 Stüdyo ortamını tanıyabilme
2 Stüdyo ışıklarını kullanabilme
3 Stüdyo ortamında fotoğraf üretebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Stüdyo çekim teknikleri bağlamında temel stüdyo ışığı kullanım bilgileri, stüdyo fotoğrafçılığı, tanıtım fotoğrafçılığı, portre fotoğrafçılığı, senkronize flaş ve soft box sistemi ve still-life masa kullanımı hakkında bilgiler aktarılacak ve öğrencilerin doğrudan uygulama yaparak deneyim kazanmalarını sağlayacak konular işlencektir..


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fotoğraf stüdyosuna giriş
2 Stüdyo ile ilgili temel teorik bilgi
3 Fotoğraf stüdyosundaki ekipmanlar ve materyallerin öğretilmesi
4 İç ve dış mekanlarda ışığı kurmak ve kullanabilmek
5 Still-life masa ile ilgili teknik bilgi ve kullanımı
6 Flaşlar ve soft box sistem ile ilgili teorik ve teknik bilgi
7 High key, mid key, low key, perspektif, yansımalar ve bazı filtreler ile ilgili teorik ve teknik bilgi
8 Arasınav
9 Portre fotoğrafçılığı ve stüdyoda canlı model kullanımı
10 İç ve dış mekanlarda tanıtım fotoğrafçılığı
11 Metal, cam vb. zor yüzeylerin fotoğraflanması
12 Farklı ve yaratıcı fotoğrafçılık teknikleri ve uygulamaları
13 Ders boyunca işlenen konular ile ilgili proje çalışmaları
14 Ders boyunca işlenen konular ile ilgili proje çalışmaları
15 Ders boyunca işlenen konular ile ilgili proje çalışmaları
16 Final sınavı

1-Suat Gezgin, Basında Fotoğrafçılık, Der Yayınlan, İstanbul, 1994.Gazi Yüksel, Basın Fotoğrafçılığının Sırları, Işık Kitabevi, Kıbrıs, 2001. 2-Oktay Taş, Çağdaş Gazete Tasarım^ Ankara, 1993. 3-Mehmet Ünal, Yaşamın Aynası Fotoğraf, İstanbul, Gendaş AŞ, 1999. 4-Çerkeş Karadağ, Sözde Fotoğraf, İstanbul, İmge Kitabevi, 2000. 5-Gültekin Çizgen, Fotoğrafın Görsel Dili, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınlan, 1998. 6-Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1992. 7-Nazif Topçuoğlu, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor?, İstanbul, YKY, 2000. 8-Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınlan, 1993. 9-John Berger, O Ana Adanmış, Türkçesi: Yurdanur Salman-Müge Gürsoy, İstanbul, Metis Yayınları, 1986. 10-John Berger, Görme Biçimleri, İstanbul, Metis Yayınlan, 1993. 11-Roland Barthes, Camera Lucida, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınlan, 1992. 12-Greame Burton, Görünenden Fazlası, İstanbul, Alan Yayınlan, 1995. 13-İhsan Derman, Fotoğraf ve Gerçeklik, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1991. 14-Ahmet İmançer, Türk Gazeteciliğinde Basın Fotoğraflarının Kamuoyu Oluşturulmasındaki Rolü, E.Ü.S.B.E. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1993Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 19 38
Okuma 1 8 8
Performans 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5 3
ÖÇ 2 5 5 4 3 5
ÖÇ 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek