GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203057322018 Belgesel Fotoğrafçılık Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Belgesel fotoğrafçılık alanında teorik ve uygulama anlamında bilgi vermek.


Prof.Dr.Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR


1 Belgesel fotoğraf hakkında bilgi sağlama.
2 Belgesel fotoğrafçılığın estetiğini anlama.
3 Belgesel fotoğrafçılığı yorumlama.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Belgesel fotoğrafçılığının temeli, özellikleri ve uygulama alanları, tarihi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Belge ve belgesel fotoğraf
2 Belge fotoğraf
3 Belgesel fotoğraf ve estetik
4 Toplumsal belgesel fotoğraf
5 Belgesel fotoğraf yaklaşımları
6 Sanat ve belgesel fotoğraf
7 Robert Frank ve yeni belgesel
8 Ara sınav
9 Yeni belgesel
10 Çağdaş belgesel fotoğraf
11 Dijital çağda belgesel fotoğraf
12 Çağdaş belgesel fotoğrafları yorumlama
13 Belgesel fotoğrafları yorumlama
14 Belgesel fotoğrafta yeni yaklaşımlar
15 Belgesel fotoğrafları yorumlama
16 Final

BERGER, John, O Ana Adanmış, Çev: Yurdanur Salman, Müge Gürsoy Sökmen, Metis Yayınları, İstanbul, 1998. CHAPNICK, Howard, Truth Needs No Ally: Inside Photojournalism, University of Missouri Press, Columbia and London, 1994. Documentary Photography, Time Life Books, The United States, 1973. DURDEN, Mark, Photography Today, London: Phaidon Press, 2014. KOBRE, Kenneth, Photojournalism: The Professional Approach, Focal Press, Boston, 2000. LESTER, Paul Martin, Photojournalism: An Ethical Approach, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1991. MEYER, Pedro, Truths&Fictions: A Journey From Documentary to Digital Photography, Aperture, New York, 1996. ÖZENDES, Engin, Türkiye’de Fotoğraf, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1999. SONTAG, Susan, Fotoğraf Üzerine, Çev. Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 1993. TOPÇUOĞLU, Nazif, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 13 2 26
Proje Hazırlama 1 22 22
Bireysel Çalışma 10 3 30
Okuma 20 3 60
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 4 1
ÖÇ 2 4 5 3 3
ÖÇ 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek