GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203057452020 Fotoğrafçılık Tarihi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Fotoğrafçılığın tarih boyunca geçirdiği teknik ilerleme ve estetik dönüşümleri, toplumsal ve kültürel bağlamlarıyla ele almak amaçlanmıştır.


Prof.Dr.Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR


1 Fotoğraf tarihi hakkında bilgi sağlama
2 Teknik ilerleme ve estetik dönüşümleri anlama
3 Toplumsal ve kültürel bağlamları yorumlama

Birinci Öğretim[Yok]


Fotoğrafçılığın teknik olarak gelişimi, Fotoğraflarda estetiğin gelişimi, fotoğrafik yaklaşımların doğuşu, modernizm ve postmodernizde fotoğraf, dijital teknoloji ve fotoğraf.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fotoğrafçılığın teknik olarak gelişimi
2 Fotoğraflarda estetiğin gelişimi
3 Toplumsal olayları fotoğraflama
4 Savaş fotoğrafçılığı
5 Fotoğraf ve gerçeklik
6 Yüksek sanat fotoğrafçılığı ve resimsellik, izlenimcilik, yeni gerçekçilik
7 Fotoğrafta romantizm, dışavurumculuk
8 Midterm exam
9 Fotoğrafın sanatsallaşması ve photo-secession
10 Doğrudan fotoğrafçılık
11 Modernizm ve fotoğraf
12 Soyut fotoğrafçılık
13 Sürrealizm ve fotoğraf
14 Postmodernizm ve fotoğraf
15 Dijital fotoğrafçılık ve manipülasyon
16 Final

Benjamin, Walter (1995) “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar, Ahmet Cemal (Çev), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Benjamin,Walter (2001) Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, Ali Cengizkan (Çev), İstanbul: YGS Yayınları. Newhall, Beaumont (1982) The History of Photography, from 1839 to the Present, New York: The Museum of Modern Art. Marien, Mary Warner (2007) Photography: A Cultural History, London: Prentice Hall. Ritchin, Fred (2009) After Photography, New York: Norton. Rosenblum, Naomi (2007) A World History of Photography, New York: Abbeville Press Publishers. Turner, Peter (1987) History of Photography, London: Bison Book.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 10 3 30
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 10 3 30
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 4 1
ÖÇ 2 4 5 5 4
ÖÇ 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek