GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9211005122022 Rusya Türklerinin İlk Roman Metinleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; halkbiliminin bağlam merkezli kuram ve yöntemlerini kavrayarak, bu yöntemleri inceledikleri halk bilgisi ürünlerine uygulama bilgi ve yeteneğini kazanmalarıdır.


Doç. Dr. Selami Fedakar


1 Halkbilimi araştırma metotlarıyla ilgili olarak Türkiye ve dünyada hazırlanan kaynakları yazabilmek.
2 Halkbilimi araştırma metotlarını zaman ve döneme göre değerlendirebilmek.
3 Halkbilimi araştırmalarının belirli dönemlerini açıklayabilmek.
4 Metin merkezli ve bağlam merkezli halkbilimi kuramlarını mukayese edebilmek.
5 Metin merkezli halkbilimi kuramlarına getirilen eleştirileri açıklayabilmek.


Yok


Yok


Metin merkezli halkbilimi kuramlarına getirilen eleştiriler. Bağlam merkezli halkbilimi kuramlarının tarihçesi. Bağlam merkezli halkbilimi kuramlarının halk bilgisi ürünlerini araştırma metotları. Metin merkezli ve bağlam merkezli halkbilimi kuramlarının mukayesesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Metin merkezli ve bağlam merkezli halkbilimi kuramları.
3 Halk bilgisi ürünlerini incelemede kullanılan bağlam/icra merkezli kuram ve yöntemler.
4 İşlevsel halkbilimi kuramının temel özellikleri.
5 İşlevsel halkbilimi kuramının ortaya çıkışı.
6 İşlevsel halkbilimi kuramında önemli isimler ve çalışmaları
7 Halk bilgisi ürünlerinin işlevleri hakkındaki görüşler.
8 Ara sınav
9 Sözlü kompozisyon kuramının temel özellikleri.
10 Sözlü kompozisyon kuramının ortaya çıkışı ve tarihçesi.
11 M. Parry ve Albert B. Lord’un çalışmaları.
12 Performans teorinin temel özellikleri.
13 Performans teorinin ortaya çıkışı.
14 Performans teoride metin, sözel doku ve bağlam.
15 Halkbilimi araştırma metotlarının genel bir değerlendirmesi.
16 Final

Ders Kitabı Ekici, Metin (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. (2. Baskı), Ankara: Geleneksel Yayıncılık. Yardımcı Kitap ve Kaynaklar Oğuz, M. Öcal vd. (2007). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. (5. Baskı) Ankara: Grafiker Yayıncılık. Çobanoğlu, Özkul (1999). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları. Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1-2-3, Ankara: Geleneksel Yay. Dorson, R. M. (1984) Günümüz Folklor Kuramları. İzmir E.Ü. Yayınları. Krohn, J-Krohn, K. (2004). Halk Bilimi Yöntemi. (Haz. Fikret Türkmen), Ankara: TDK yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 20 2 40
Rapor Hazırlama 10 4 40
Bireysel Çalışma 9 3 27
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 19 38
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 23 46
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 227

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1 4 4 4 4 5
ÖÇ 2 3 3 5 5 4
ÖÇ 3 4 4 4 3 4
ÖÇ 4 4 3 5 4 5
ÖÇ 5 3 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek