GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204037052015 Finansal Muhasebe Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı finansal muhasebe kavram ve ilkelerine kapsamlı bir giriş yaparak, muhasebe sürecinin çıktıları olan finansal tabloların hazırlanması ve kullanıcılara sunulması ile ilgili hususları aktarmaktır. Bu kapsamda; günlük ve iş hayatımızda önemli olan ticari belgelerin, işletme ve kurumların karşılaşmış oldukları ticari işlemlerin, elde etmiş oldukları gelirlerin, katlandıkları giderlerin nasıl ve ne şekilde kaydedileceği, raporlamanın ne şekilde yapılacağı, bilanço ve gelir tablosunun nasıl oluşturulacağı öğrencilerin derse aktif katılımı ile tartışmalı olarak öğretilecektir. Ayrıca ders kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına da özel olarak değinilecektir.


Prof. Dr. Türker SUSMUŞ


1 Muhasebe alanındaki temel kavramları, genel çerçeveyi anlayabilme,
2 Çift taraflı kayıt sistemi ile muhasebe işlemlerini kaydedebilme,
3 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile uyumlu finansal tabloları düzenleyebilme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Muhasebenin Fonksiyonları, Sınıflandırılması, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe mesleği ve muhasebe belgeleri, Tutulması gerekli olan ticari defterler, Bilançonun Doğuşu ve Muhasebenin Akış Süreci, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Dönen Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Yabancı Kaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Özkaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Muhasebenin Fonksiyonları, Sınıflandırılması, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe mesleği ve muhasebe belgeleri
2 Tutulması gerekli olan ticari defterler, Bilançonun Doğuşu ve Muhasebenin Akış Süreci, Gelir Tablosu
3 Temel Bilanço Eşitliği ve Muhasebe Mantığının Oluşturulması
4 KDV ve Muhasebe Uygulamaları
5 Dönen Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
6 Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
7 Ara sınav
8 Türkiye’de Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Kodlarının İncelenmesi
9 Yabancı Kaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
10 Özkaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
11 Dönem Sonu İşlemleri
12 Bilanço, Gelir Tablosu ve Diğer Mali Tabloların Düzenlemesi
13 Monografi Uygulamaları
14 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
15 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
16 Final sınavı

Süleyman Yükçü, Vergi Kanunları ve Tekdüzene Göre Finansal Muhasebe ve Dönem Sonu İşlemleri, İzmir: Anadolu Matbaacılık, 2002. -Süleyman Yükçü, Türker SUSMUŞ vd., Sekizinci Sanat: Muhasebe ve Uygulamaları, İzmir: Anadolu Matbaası, 2002


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 3 5 5 5
ÖÇ 2 3 5 5 5
ÖÇ 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek