GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067052015 Ekonomi Ders 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı, öğrencilerin temel iktisadi kavramları, teorileri ve piyasaları anlamasını sağlamak, ekonomik yöntem ve verileri kullanarak ekonomik olaylar hakkında analizler yapabilmektir.


Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya


1 Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri kavrayabilme
2 İktisadi sistemleri ve politikaları kavrayabilme
3 Ekonominin temel sorunları karşısında politika önerileri oluşturabilme
4 Ulusal ve uluslar arası ekonomik göstergeleri yorumlayabilme

İkinci Öğretim


yok


[Yok]


Review of basic economic concepts, demand, supply, equilibrium (market) price, consumption and production theory, national income, inflation, unemployment, money theory and policy, financial crises, foreign trade policy, privatization, globalization, informal economy digital economy and Industy 4.0.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi
2 Ekonomiye ilişkin temel kavramlar (iktisat, mal, hizmet, karar birimleri, ekonominin temel sorunları, fayda, üretim, tüketim, tasarruf, yatırım,para)
3 Talep (tanım, talep kanunu, talebi etkileyen faktörler, talep eğrisi, talep değişmesi)
4 Arz (tanım, arzı etkileyen faktörler, arz eğrisi, arz değişmesi)
5 Piyasa Denge Fiyatının Oluşumu (tam rekabet piyasası, piyasa dengesi)
6 Tüketim teorisi (Tüketici Davranışı ve Fayda Maksimizasyonu)
7 Üretim Teorisi (üretim süreci ve üreticinin karını maksimize etmesi)
8 Ara Sınav
9 Milli gelir ve hesaplanması
10 Enflasyon ve türleri
11 İstihdam, İşsizlik ve işsizlik türleri
12 Para teorisi ve Politikası, Finansal Krizler
13 Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Ödemeler Dengesi
14 Dijital Ekonomi ve Endüstri 4.0
15 Küreselleşme, ve Küresel Rekabet
16 Final

• Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005. • Erdal ÜNSAL, Mikro İktisat, İmaj Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2007. • Tümay ERTEK, Mikroekonomiye Giriş, Beta Basım Yayım Dağıtım, 3.Baskı, İstanbul,2005. • Orhan TÜRKAY, İktisat Teorisine Giriş Mikroiktisat, İmaj Yayınevi, 18.Baskı, Ankara, 2008. • Ahmet Şahinöz, Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2001. • Nazende Özkaramete Coşkun, Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı (2000-2008), İmaj Yayınevi, 2009, Ankara. • James HENDERSON, Richard QUANT, Mikro İktisat Matematiksel Bir Yaklaşım, Gazi Kitabevi, Ankara, 1998. • Karl CASE, Ray FAIR, Principles of Economics, Prentice Hall Int., 2005. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, EKONOMİK GELİŞMELER, 2018 Kasım. T.C. Maliye ve Hazine Bakanlığı, Borç Göstergeleri, Ekim, 2019. ITU, Measuring digital development Facts and figures 2019. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2019. World Bank, Human Development Report, 2019,The Changing Nature of Work,, Washington. World Investment Report 2018,


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 2 16 32
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 3 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 3 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek