GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067232015 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek LisansBu dersin amacı öğrencilerin, finansal piyasalarını, kurumlarını ve araçlarını öğrenerek bu alanda analizler yapabilmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Mehmet Güçlü


1 Finansal Kurumları ve Piyasaları Tanımlayabilme
2 Finansal araçları tanımlayabilme ve karşılaştırabilme
3 Finansal kurumların fonksiyonları tanımlayabilme ve ekonomi içindeki rollerini analiz edebilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Finans Piyasası kavramları, para piyasaları ve kurumları, sermaye piyasaları ve kurumları, uluslararası finans piyasaları,döviz piyasası, türev piyasalar, faiz ve risk.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Finans Piyasası Kavramları
2 Para Piyasaları
3 Para Piyasası Kurumları
4 Para Piyasası Araçları
5 Sermaye Piyasaları
6 Sermaye Piyasası Kurumları
7 Sermaye Piyasası Araçları
8 Ara Sınav
9 Uluslararası Finans Piyasaları
10 Döviz Piyasası
11 Türev Piyasalar
12 Türev Piyasalar
13 Faiz Oranı ve Risk
14 Güncel Finansal Olayların Değerlendirilmesi
15 Güncel Finansal Olayların Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Mishkin, F. S. and Eakins, S. G (2009), Financial Markets and Institutions, 6th Ed., Pearson-Prentice Hall. Mishkin, F. S. (2007), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th International Edition, Pearson-Addison Wesley. Howells, P. and Bain, K. (2008), The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Fabozzi, F. J., Modigliani, F., and Jones, F. J. (2007), Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Marc, L. (2005), Guide to Financial Markets, 4th Edition, The Economist. Bailey, R. E. (2005), The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press. Steiner, B. (2002), Foreign, Exchange and Money Markets: Theory, Practice and Risk Management, Butterworth-Heinemann. Gregoriou, G. N., Hübner, G., Papageorgiou, N., and Rouah, N. (2005), Hedge Funds: Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation, John Wiley & Sons. Levi, M. D. (2009), International Finance, 4th Edition, Routledge. Buckley, A. (2004), Multinational Finance, 5th Edition, Pearson-PrenticeHall. Fabozzi, F. J., Mann, S. V., and Choudhry, M. (2002), The Global Money Markets, John Wiley & Sons. Roberts, R. (2002), Wall Street The Markets Mechanisms and Players, The Economist. Parasız, İ. (2000), Para Banka ve Finansal Piyasalar, 7. Baskı, Ezgi Kitap Evi. Günal, M. (2007), Para Banka va Finansal Sistem, 2. Bskı, Yeni Dönem Yayını.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı 2 1 2
Derse Katılım 42 1 42
Tartışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 35 1 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 35 1 35
Okuma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 175

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 2
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek