GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067252015 Sigortacılık Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Risk, getiri, zarar ve hasar tazmini ilkelerinin, sigortacılık sisteminin etkin çalışılabilmesi için gerekli reasürans tekniklerinin, sigorta şirketlerinin özelliklerinin, sigorta hukukunun temel prensiplerinin, sigorta türlerinin, Türkiye’de ve Dünya da sigortacılığın gelişiminin ve sigortacılık sektörünün incelenmesi ders kapsamında amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Utku Akseki


1 Sigortacılık ile ilgili kavramları ve bu kavramların önemini anlayabilmek.
2 Sigorta şirketleri ile sigorta türlerini tanımlayabilmek
3 Sigorta hukuku alanında temel bilgiler edinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimseyebilmek.
4 Sigortacılığın ve sigorta sektörünün ulusal ve uluslararsı ekonomi içerisindeki önemini vurgulayabilmek.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında Risk Yönetimi, Risk Yönetim Süreci, Risk Yönetim Teknikleri, Sigorta ve Sigortacılık Kavramları, Sigorta Sektörü Yapısı, Sigorta Şirketlerinin Özellikleri, Sigorta Türleri, Reasürans Teknikleri, Sigorta Hukuku, Sigorta Sektöründe Denetim, Sigorta Sözleşmeleri ve Türleri, Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sigorta Sektörünün Ulusal ve Uluslararası Ekonomi İçerisindeki Önemi ile Ekonomiye Katkısı incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Risk Yönetimi, Risk Yönetim Süreci ve Teknikleri
2 Sigorta ve Sigortacılık Kavramları
3 Sigorta Sektörü Yapısı
4 Sigorta Şirketleri ve Özellikleri
5 Sigorta Türleri
6 Reasürans Teknikleri
7 Ara sınav
8 Sigorta Hukuku
9 Sigorta Sektöründe Denetim
10 Sigorta Sözleşmeleri ve Türleri
11 Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
12 Sigorta Sektörünün Türkiye’de Gelişimi
13 Sigorta Sektörünün Dünya’da Gelişimi
14 Sigorta Sektörünün Ekonomi İçerisindeki Önemi ile Ekonomiye Katkısı – Ülke Örnekleri
15 Sigorta Sektörünün Ekonomi İçerisindeki Önemi ile Ekonomiye Katkısı – Ülke Örnekleri
16 Final Sınavı

Dilik, S., (1971), “Türkiye'de Sosyal Sigortalar İktisadi Açıdan Bir Tahlil Denemesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Tekşen, Ö., “Sigorta İşlemleri Muhasebesi”, Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2006. Rayegan KENDER, “Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku”, 2008 Uralcan, Ş., (2004), “Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek