GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067272015 Davranışsal Finans Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, tüm yatırımcıların rasyonel hareket ettiği ve piyasaların kusursuz çalıştığı varsayımının değişmesiyle etkin piyasalar hipotezine alternatif olarak gelişen davranışsal finansın temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır.


Doç.Dr. Mehmet Karaçuka


1 Etkin piyasalar hipotezini kavrayabilme,
2 Finans ve psikoloji ilişkisini kavrayabilme
3 Davranışsal finans alanındaki temel kavram ve konuları açıklayabilme,
4 Bireylerin davranışsal karakterlerinin yatırım kararlarını nasıl etkilediğini açıklayabilme,
5 Finansal piyasalarda işlemde bulunan yatırımcıların davranışlarını tahmin edip modelleyebilme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Etkin Piyasa Hipotezi, Davranışsal Finansa İlişkin Temel Kavramlar, Davranışsal Finans Modelleri, Finansal Kararları Etkileyen Psikolojik Süreçler, Fiyat Anomalileri, Piyasalarda Aşırı Güven Davranışları, Yargı Hataları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Etkin Piyasa Hipotezi
2 Davranışsal Finansın Temel Kavramları
3 Davranışsal Finans Yaklaşımının Ortaya Çıkışı Ve Gelişimi
4 Davranışsal Finans Modelleri
5 Fiyat Anomalileri
6 Finansal Kararları Etkileyen Psikolojik Süreçler
7 Ara Sınav
8 Finansal Kararları Etkileyen Psikolojik Süreçler
9 Kendini Kandırma Eğilimi
10 Duygusal Eğilimler
11 Bilişsel Eğilimler
12 Sosyal Eğilimler
13 Piyasalardaki Yatırımcı İle İşlem Hacmi İlişkisi
14 Piyasa Yatırımcıları İle Fiyat Değişimleri Arasındaki İlişki
15 Piyasa Yatırımcılarının Genel Ekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkisi
16 Final Sınavı

Advances in Behavioral Finance Richard H. Thaler Princeton University Press 2005. Davranışsal Finans Teori Ve Uygulama; Osman Barak; Gazi Kitapevi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 5 8 40
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 3 1 3 3 5 5
ÖÇ 2 5 3 1 3 5 5
ÖÇ 3 5 3 3 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 3 5 3 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek