GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067292015 Yeni Ticaret Teorisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı; öğrencilerin yeni ticaret teorilerinin önemini ve yeni ticaret teorilerinin uluslararası ticaret politikaları üzerindeki etkisini anlamalarını sağlamaktır.


PROF:DR. R. FATİH SAYGILI


1 1- Yeni ticaret teorisi ile ilgili temel kavramların incelenmesi
2 2- Yeni ticaret teorilerinin uluslar arası ticaret politikaları üzerine etkisinin iktisadi göstergeler ile analiz edilebilmesi
3 3- Ekonomik entegrasyonların uluslar arası ticaret üzerindeki etkilerin vurgulanması

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Yeni ticaret teorisinin tanımlanması ve kapsamının açıklanması. Bölgesel iktisat teorileri içerisinde yeni ticaret teorilerinin rolünün ve öneminin belirtilmesi. Yeni ticaret teorisinin temel özelliklerinin açıklanması. Monopolcü rekabet ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkinin ortaya koyulması. Ölçeğe göre getiriler, endüstri içi ticaret, ekonomik coğrafya, faktör mobilitesi ve ulaşım maliyetlerinin uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Çok taraflı ticaret anlaşmalarının ve stratejik ticaret politikalarının etkilerinin belirtilmesi. Küreselleşme kavramının ve etkilerinin tartışılması. İktisadi birlikler arası ticaretin yapısının incelenmesi. Ekonomik entegrasyonların ticaret yaratıcı ve saptırıcı etkilerinin değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yeni ticaret teorisinin tanımlanması ve ticaret teorilerinin karşılaştırılması
2 uluslararası ticaret teorilerindeki gelişmelerin incelenmesi
3 Uluslararası iktisat ve iktisadi kalkınma arasındaki ilişkinin sentezlenmesi
4 Uluslararası ticaret politikası ve uluslararası ticaret arasındaki ilişkilerin analizi
5 DTÖ nun yapısının incelenmesi ve uluslararası iktisadi kuruluşların küreselleşmedeki rolünün tanımlanması
6 gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ekonomileri ülkelerinin ticaret politikalarının ekonomik göstergeler ile analizi
7 Ara Sınav
8 Gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ekonomileri ülkelerinin ticaret politikalarının ekonomik göstergelerle analizi
9 Çok uluslu şirketlerin uluslararası iktisattaki öneminin vurgulanması
10 döviz kuru ve ekonomi politikaları arasındaki ilişkileri vurgulamak
11 Ekonomik göstergeleri kullanarak sermaye hareketlerinin finansal krizlere etkilerini açıklamak
12 tarihsel örneklerden yola çıkarak kriz yönetimi
13 tarihsel örneklerden yola çıkarak kriz yönetimi
14 küresel ekonomiyi, ticareti, finansı, teknolojiyi ve yeni rekabet düzenini uluslararası iktisat çerçevesince açıklama
15 küresel ekonomiyi, ticareti, finansı, teknolojiyi ve yeni rekabet düzenini uluslararası iktisat çerçevesince açıklama
16 Final Sınavı

1. GREENWAY, D., New Trade Theories and Developing Countries, in Bala-subramanyam, V.N. and Lall, S. (eds), Current Issues in Development Economics, London, Macmillan, 1991. 2. KRUGMAN, P.R., A Model of Innovation, Technology Transfer and the World Distribution of Income, Journal of Political Economy, 87, 1979. 3. KRUGMAN, P., Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade, American Economic Review, 70, 1980. 4. KRUGMAN, P.R., Import Protection as Export Promotion, in Kierzkowski, 1984. 5. KRUGMAN, P.R. (ed.), Strategic Trade Policy and the New International Economics, Cambridge, Mass., MIT Press, 1986. 6. KRUGMAN, P.R., Increasing Returns and the Theory of International Trade. In Bewley, T. (ed.), Advances in Economic Theory, Cambridge, 1987. 7. KRUGMAN, P.R., New Trade Theory and the Less Developed Countries, in Calvo, C., Findlay, R., Kowi, P. and Braga de Macedo, J., (eds.), Debt Stabilization and Development: Essays in Memory of Carlos Alejandro, Oxford, Blackwell, 1989


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 173

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 3 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek