GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067312015 Uluslararası İktisat Teorisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı; öğrencilerin uluslararası iktisat ve dış ticaret teorilerinin önemini uygulamalarıyla birlikte anlamalarını sağlamaktır.


.Prof.Dr. Fatih Saygılı


1 1- Uluslararası ticaret teorilerini ve temel kavramlarını anlayabilme ve tanımlayabilme.
2 2- Bu teorilerden hareketle günümüzdeki uluslararası ekonomik olayları analiz edebilme.
3 3- Uluslararası ekonomik göstergeleri takip edebilmek, istatistiki verileri kullanabilme ve yorumlayabilme.
4 4- Uluslararası iktisat konuları ile ilgili problem çözebilme, proje hazırlayabilme, sunabilme ve grup tartışması yapabilme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Uluslararası ticaret modelleri için analiz araçlarının açıklanması. Klasik ve neo-klasik dış ticaret teorilerinin incelenmesi. Ricardo ve arz talep modellerinin analiz edilmesi ve konu ile ilgili problem çözülmesi. Teklif eğrileri ve dış ticaret hadlerinin açıklanması. Hecksher-Ohlin modelinin analiz edilmesi ve problem çözümü. Uluslararası ticaret modellerinin testlerinin değerlendirilmesi. Leontief paradoksu ve sonuçlarının tartışılması. Karşılaştırmalı üstünlüklere alternatif teorilerin analiz edilmesi. Ölçek ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası ticaret ilişkisinin değerlendirilmesi. Dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme ilişkisinin sentezinin yapılması. Uluslararası faktör hareketlerinin uluslararası ticaret üzerindeki etkisinin ortaya koyulması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticaret Modelleri İçin Analiz Araçları
2 Klasik ve Neo-Klasik Dış Ticaret Teorileri
3 Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi: Ricardo Modeli
4 Arz ve Talep Modelleri
5 Teklif Eğrileri ve Dış Ticaret Hadleri
6 Faktör Donanımı Teorisi ve Hecksher-Ohlin Modeli
7 Ara Sınav
8 Faktör Donanımı Teorisi ve Hecksher-Ohlin Modeli
9 Uluslararası Ticaret Modellerinin Test Edilmesi
10 Leontief Paradoksu ve Sonuçları
11 Karşılaştırmalı Üstünlüklere Alternatif Teoriler
12 Karşılaştırmalı Üstünlüklere Alternatif Teoriler
13 Ölçek Ekonomileri, Eksik Rekabet ve Uluslararası Ticaret
14 Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri
15 Uluslararası Faktör Hareketleri
16 Final Sınavı

ACAR, Sadık Uluslararası Reel Ticaret: Teori Politika, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2000 ALKİN, Erdoğan Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1990 CHACHOLİADES, Miltiades International Economics, McGraw-Hill Publishing Co.,1990 GERBER, James International Economics, 2nd Edition, Pearson Education Inc. 2002 HUSTED, Steven & MELVIN, Michael, International Economics, 5th Edition, The Addison-Wesley Longman Inc., 2001 KRUGMAN, Paul R.& OBSTEFELD, M International Economics- Theory and Policy- 5th Edition, Addison-Wesley Publishing Co., 2000 SALVATORE, Dominick International Economics, 6th Edition, John Wiley & Sons Inc., 1999 SEYİDOĞLU, Halil Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama 14. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 2001


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 5 8 40
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 3 2 2 5
ÖÇ 2 5 5 5 2 3 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek