GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067402016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersinin amacı öğrencileri bilim felsefesi, bilimsel araştırma yöntemleri ve bilimsel yayın etiği alanlarında bilgilendirmektir.


Dr. Öğr. Üyesi Utku Akseki


1 Bilimsel çalışmalar yapabilme
2 Bilimde etiğin önemini kavrayabilme
3 Etik kurallar kapsamında bilimsel yayın yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilim felsefesi, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel çalışmalarda dikkat edilmesi gereken etik kurallar, bilimsel etik ve intihal, intihalin önlenmesine ilişkin alınan önlemler, akademik etkinlikler ve etik.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilim felsefesi
2 Bilim felsefesi
3 Bilim felsefesi
4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
6 Bilimsel Yayın Etiği
7 Bilimsel Yayın Etiği
8 Vize
9 Bilimsel etik ve intihal
10 Bilimsel etik ve intihal
11 Bilimsel etik ve intihal
12 İntihalin önlenmesine ilişkin alınan önlemler
13 İntihalin önlenmesine ilişkin alınan önlemler
14 İntihalin önlenmesine ilişkin alınan önlemler
15 Akademik etkinlikler ve etik
16 Final Sınavı

AYıldırım, C. (1979). Bilim Felsefesi, İstanbul:Remzi Kitabevi. Gökçe, B. (2012). Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Savaş Yayınları. Day, R. A. (1996). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? TÜBİTAK, Ankara. Good Research Practice (2011). Swedish Research Council. Stern, J. E., & Elliott, D. (1997). The ethics of scientific research: A guidebook for course development. Hanover, NH: University Press of New England Tabancalı, E. (2004). Bilimsel yayınlarda etik. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 225237.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 3 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5
ÖÇ 3 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek