GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067042016 Uluslararası Finans Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste amaç, öğrencilerin uluslararası finans sistemi ve unsurlarını tüm boyutları ile ele alabilmesini ve anlayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Fatih Saygılı


1 1. Uluslararası finans sistemi ve piyasaları ile ilgili temel kavramları tanımlamak
2 2. Uluslararası finansal piyasalarda gerçekleşen işlemleri ve kullanılan araçları anlayabilmek, analiz ederek yorumlayabilmek
3 3. Uluslararası finansman alanındaki bilgilerini finans piyasalarındaki gelişmeleri yorumlamak amacıyla kullanabilmek

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Uluslararası finansal piyasalar, döviz ve para piyasaları, piyasalarda karşılaşılan riskler, yapılan işlemler, döviz kurları, forward piyasalar ve işlem riski, ödemeler dengesi, döviz piyasası, uluslararası sermaye piyasaları, uluslararası para piyasaları, faiz ve döviz kredisi swapları, uluslararası portföy yatırımları, dış ticaretin finansmanı, dış ticaret belgeleri, yabancı sermaye yatırımları, uluslararası bankacılık.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uluslararası Finansal Sistem
2 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları
3 Döviz Kuru Sistemleri
4 Döviz Kuruna Teorik Yaklaşımlar I
5 Döviz Kuruna Teorik Yaklaşımlar II
6 Ödemeler Dengesi
7 Ara sınav
8 Uluslararası Sermeye ve Para Piyasaları
9 Swap
10 uluslararası portföy yatırımları
11 Uluslararası Ticaretin finansmanı
12 Yabancı sermaye yatırımları
13 uluslararası Bankacılık
14 IMF
15 Ülkelerin finans piyasalarının karşılaştırılması
16 Final Sınavı

• Bekaert G, Hodrick R.J., “International Financial Management”, Prentice-Hall, 2009 • Seyidoğlu H., “Uluslararası Finans”, 4. baskı, Güzem Can yayınları, 2003


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 2 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek