GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067062016 Bankacılık Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı bankacılık sistemindeki uygulamaları ayrıntılı olarak ele alarak bu konuda öğrencilerin gelişimini sağlamaktır.


Prof. Dr. A. Ayşen KAYA


1 1- Bankacılık sistemindeki uygulamaları tanımlayabilme
2 2- Bankacılık sisteminde yer alan uygulamaların önemini kavrayabilme.
3 3- Bankacılık uygulamalarının risklerini anlayabilme, buna bağlı olarak uygulamaların etkinliğini analiz edebilme.
4 4- Türkiye’deki ve dünyadaki bankacılık uygulamalarının sentezini yapabilme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Bankacılık uygulamalarının tanımlanması. Bankacılık uygulamalarının finansal sistemdeki yeri ve önemi. Ticari bankalarının fon kaynaklarının, bu kaynaklarının yönetiminin ve kullanıma dönüştürülmesinin anlatılması. Bankalarda kredi politikalarının belirtilmesi. Bankacılık hizmetlerinin açıklanması. Bankacılık uygulamalarındaki risklerin anlatılması. Bankacılık uygulamalarının etkinliğinin ölçülmesi. Türkiye’deki ve dünyadaki bankacılık uygulamalarının örneklerle açıklanması ve bu uygulamaların değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bankacılık Uygulamalarının Tanımlanması
2 Bankacılık Uygulamalarının Finansal Sistemdeki Yeri ve Önemi
3 Ticari Bankaların Fon Kaynakları
4 Ticari Bankaların Fon Kaynaklarının Yönetimi
5 Ticari Bankaların Fon Kaynaklarının Kullanıma Dönüştürülmesi
6 Bankalarda Kredi Politikaları
7 Ara sınav
8 Bankacılık Hizmetleri
9 Bankacılık hizmetleri
10 Bankacılık Uygulamalarındaki Riskler
11 Bankacılık Uygulamalarının Etkinliğinin Ölçülmesi
12 Türkiye’deki Bankacılık Uygulamalarından Örnekler
13 Dünyadaki Bankacılık Uygulamalarından Örnekler
14 Dünyadaki Bankacılık Uygulamalarından Örnekler
15 Türkiye’deki ve Dünyadaki Bankacılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

BDDK Yayınları TBB Yayınları Avrupa Birliği ve Dünya Örnekleri Bankacılık Raporları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 3 4 5 2 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 3 4 5 2 1 5 5
ÖÇ 3 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek