GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067082016 Portfoy Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, sermaye piyasalarını, kurumlarını ve araçlarını kavramalarını, sermaye piyasasına ait gelişmeleri takip edebilmelerini, finansal analizler yapabilmelerini ve varlık alım ve satımlarında gerekli değerlendirme ve analizleri gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Aydanur Gacener Atış


1 1. Sermaye piyasalarını tanımlayabilme,
2 2. Sermaye piyasası araçlarını tanımlayabilme ve karşılaştırabilme,
3 3. Sermaye piyasalarında yer alan finansal kurumların fonksiyonlarını tanımlayabilme ve ekonomi içindeki rollerini analiz edebilme,
4 4. Ulusal ve uluslararası finansal verileri izleyebilme ve yorumlayabilme
5 5. Uluslararası finansal sistemi analiz edebilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Sermaye Piyasaları ve Sermaye piyasalarının gelişiminde katılımcıların rolü, Yasal ve Düzenleyici Çerçeve, Finansal piyasalar ve finansal yatırımlar genel bir bakış, Türkiye’de Sermaye Piyasaları, Birincil ve İkincil Piyasalar ve Ticaret Mekanizmaları, Para piyasası fonları ve diğer yatırım şirketleri, Finansal Sistemde Faiz’in Yeri, Faiz oranı ve menkul kıymet fiyatları arasındaki ilişki, Faiz oranını etkileyen default riski ve diğer faktörler, Risk ve Getiri Analizi, Portfolyo Analizi ve Riskten Kaçınma, Sermaye Piyasalarında Denge, Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi, Tahvil Piyasası, Hisse Senedi Piyasası, Mortgage Piyasası, Döviz Piyasası, Uluslararası Finansal Sistem


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sermaye Piyasaları ve Sermaye piyasalarının gelişiminde katılımcıların rolü
2 Yasal ve Düzenleyici Çerçeve
3 Finansal piyasalar ve finansal yatırımlar genel bir bakış
4 Türkiye’de Sermaye Piyasaları
5 Birincil ve İkincil Piyasalar ve Ticaret Mekanizmaları
6 Para piyasası fonları ve diğer yatırım şirketleri
7 Ara Sınav
8 Finansal Sistemde Faiz’in Yeri, Faiz oranı ve menkul kıymet fiyatları arasındaki ilişki
9 Faiz oranını etkileyen default riski ve diğer faktörler Risk ve Getiri Analizi
10 Portfolyo Analizi ve Riskten Kaçınma
11 Sermaye Piyasalarında Denge
12 Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi
13 Tahvil Piyasası, Hisse Senedi Piyasası
14 Mortgage Piyasası, Döviz Piyasası
15 Uluslararası Finansal Sistem
16 Final Sınavı

Mishkin, F. S. and Eakins, S. G (2009), Financial Markets and Institutions, 6th Ed., Pearson-Prentice Hall. Mishkin, F. S. (2007), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th International Edition, Pearson-Addison Wesley. Howells, P. and Bain, K. (2008), The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Fabozzi, F. J., Modigliani, F., and Jones, F. J. (2007), Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Marc, L. (2005), Guide to Financial Markets, 4th Edition, The Economist. Bailey, R. E. (2005), The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press. Steiner, B. (2002), Foreign, Exchange and Money Markets: Theory, Practice and Risk Management, Butterworth-Heinemann. Gregoriou, G. N., Hübner, G., Papageorgiou, N., and Rouah, N. (2005), Hedge Funds: Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation, John Wiley & Sons. Levi, M. D. (2009), International Finance, 4th Edition, Routledge. Buckley, A. (2004), Multinational Finance, 5th Edition, Pearson-PrenticeHall. Fabozzi, F. J., Mann, S. V., and Choudhry, M. (2002), The Global Money Markets, John Wiley & Sons. Roberts, R. (2002), Wall Street The Markets Mechanisms and Players, The Economist. Parasız, İ. (2000), Para Banka ve Finansal Piyasalar, 7. Baskı, Ezgi Kitap Evi. Günal, M. (2007), Para Banka va Finansal Sistem, 2. Bskı, Yeni Dönem Yayını.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 4 3 4 4
ÖÇ 2 5 4 3 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 3 4 4 4 3 5 5
ÖÇ 4 5 3 3 5 5
ÖÇ 5 5 4 3 3 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek