GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067102016 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Derste, bilanço ve gelir tablosu gibi temel tabloların yanı sıra ek tabloların hazırlanma sürecinin ve finansal analiz tekniklerinin örneklerle öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Metin Karadağ


1 Finansal tabloları ve hazırlama ilkelerini sayabilme,
2 Finansal tabloların hazırlanışını kavrayabilme,
3 Finansal analiz tekniklerini kavrayabilme ve uygulayabilme,
4 Analiz sonuçlarını sektörel bazda yorumlayabilme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Muhasebe bilgi sisteminin çıktıları olan ve bilgi kullanıcılarına özellikle planlama, karar alma ve kontrol aşamalarında finansal bilgi ihtiyacını karşılayan finansal tabloların (temel ve ek tabloların) içeriklerinin ve söz konusu tabloların analizinde kullanılan tekniklerin örneklerle ele alınması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Finansal Tablolar ile İlgili Genel Bilgiler
2 Bilançonun Tanımı, Önemi
3 Bilanço Örnek Uygulaması
4 Gelir Tablosunun Tanımı, Önemi, İlkeleri
5 Gelir Tablosu Örnek Uygulaması
6 Satışların Maliyeti Tablosu ve Hazırlanışı
7 Ara Sınav
8 Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu ve Hazırlanışı
9 Nakit Akış Tablosu ve Hazırlanışı
10 Nakit Akış Tablosu ve Hazırlanışı
11 Kar Dağıtım Tablosu, Öz Kaynaklar Değişim Tablosu.
12 Finansal tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler- Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ve Örnek Uygulama
13 Dikey analiz
14 Trend analysis
15 Rasyo analizi
16 Final Sınavı

Nalan Akdoğan ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Baran Ofset, 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 3 2 5 3 2 5
ÖÇ 2 5 3 3 5 3 2 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek