GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067122016 İktisadi Göstergelerin Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı makroeknomi ile ilgili temel kavramların teorik altyapılarını kazandırmak, analiz ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirmektir. Bu süreçte öğrenciler veri toplama yöntemleri, süreçleri ve veri kaynakları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır. Bunu yanında verileri derleme, biraraya getirebilme, sistematik bir şekilde sunum yapabilme yetenekleride geliştirilecektir.


Doç. Dr. Mehmet Güçlü


1 1. Makroekonomi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme ve kavrayabilme
2 2. Ekonomik ajanlar arasındaki ilişkiler hakkında analiz yapabilme
3 3. İktisadi veri kaynaklarını tanımak ve verilere başarılı bir şekilde ulaşmak ve sistematik bir şekilde biraraya getirebilme
4 4. Toplanan veriler üzerinden ekonomik olayları açıklayabilme ve sunum yapabilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Toplam Harcamalar ve Ulusal Gelir, Ulusal Gelir ve Harcamalar, Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları, Yatırım Fonksiyonu, GSYİH ve GSMH tanımı ve, hesaplanması, Safi Milli Hasıla, Milli Gelir, Kişisel Gelir, Harcanabilir Gelir, Finansal Sistem, Merkez Bankası ve Parasal Büyüklükler, Merkez Bankası ve, Para Arzı, Para Talebi ve Arzı, Denge Faiz Oranı, Milli gelir ve Fiyatlar genel düzeyinin belirlenmesi, Enflasyon çeşitleri, Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikaları, İstihdam ile ilgili kavramlar, İşsizlik ve işsizlik türleri, Dış Ödemeler Dengesi, Döviz kuru ve Döviz kuru sistemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toplam Harcamalar ve Ulusal Gelir 1. Ulusal Gelir ve Harcamalar: Gelir Akım Şeması 2. Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları 3. Yatırım Fonksiyonu 4. Denge Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi ve Çarpan
2 Milli Gelir Hesapları 1. GSYİH ve GSMH tanımı ve hesaplanması 2. Safi Milli Hasıla 3. Milli Gelir 4. Kişisel Gelir 5. Harcanabilir Gelir
3 Araştırma Türkiye verileri üzerine tartışma (Milli gelir hesapları, Tüketici güven endeksi, tüketim, yatırım ve tasarruf verileri)
4 Merkez Bankası ve Para Politikası 1. Finansal Sistem 2. Merkez Bankası ve Parasal Büyüklükler 3. Merkez Bankası ve Para Arzı 4. Para Politikasının Araçları ve Hedefleri
5 Para ve Mal Piyasaları 1. Mal Piyasası Dengesi-IS Eğrisi 2. Para Talebi ve Arzı 3. Denge Faiz Oranı 4. Para Piyasasında denge-LM Eğrisi 5. Mal ve Para Piyasasında eşanlı denge
6 Araştırma Türkiye verileri üzerine tartışma (Finans piyasaları, Para arzı, para talebi, nominal faiz oranı, reel faiz oranı, parasal göstergeler, MB Bilonçosu)
7 Ara Sınav
8 Araştırma Türkiye verileri üzerine tartışma (Finans piyasaları, Para arzı, para talebi, nominal faiz oranı, reel faiz oranı, parasal göstergeler, MB Bilonçosu)
9 Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi 1. Milli gelir ve Fiyatlar genel düzeyinin belirlenmesi 2. Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler: Enflasyon 3. Enflasyon çeşitleri 4. Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikaları
10 Araştırma Türkiye verileri üzerine tartışma (Fiyat indeksleri, enflasyon )
11 İşgücü Piyasası 1. İstihdam ile ilgili kavramlar 2. İşsizlik ve işsizlik türleri 3. İktisadi görüşlerin istihdam modelleri
12 Araştırma Türkiye verileri üzerine tartışma (Ücret endeksi, çalışılan saat endeksi, çalışanlar endeksi, üretim verileri)
13 Ödemeler Dengesi 1. Dış Ticaret Teorileri 2. Dış Ödemeler Dengesi 3. Döviz kuru ve Döviz kuru sistemleri 4. Açık ekonomi ve Makroekonomik denge
14 Araştırma Türkiye verileri üzerine tartışma (Dış Ticaret verileri, ödemeler bilançosu analitik sunumu, dış borç verileri, döviz kurları, efektif kurlar, reel döviz kuru)
15 Araştırma Türkiye verileri üzerine tartışma (Dış Ticaret verileri, ödemeler bilançosu analitik sunumu, dış borç verileri, döviz kurları, efektif kurlar, reel döviz kuru)
16 Final sınavı

Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley (1998), Makroeknomi, Akademi Yayın Hizmetleri, Ankara Çolak Ömer Faruk (Editör) (2007), İktisada Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara Seyitoğlu Halil(2001), Uluslararası İktisat, Güzem Yayınevi İktisadi veri kaynakları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 5 8 40
Toplam İş Yükü (saat) 188

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 4 1 3 3 3 2 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek