GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067142016 Oyun Teorisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Oyun teorisinin tanımı ve temel kavramları tanıtılarak oyunun bir optimizasyon problemi olarak ele alınabilirliğini saplamak.Temel teoremlerini , strateji seçimi, dikdörtgensel oyunlar ve çözüm yöntemlerini öğrenciye aktarmaktır.


Doç. Dr. Mehmet Karaçuka


1 .Oyun teorisi modellerini matematiksel fonksiyonlarla tanımlayabilme
2 Ekonomik ajanlar arasındaki ilişkileri oyun teorisi çerçevesinde analiz edebilme
3 Oyun teorisi literatürünü takip edebilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Oyun teorisinin temel notasyonları, strateji seçimi, dikdörtgensel oyunlar ve çözüm yöntemleri. Simplex yöntemle, n-kişili oyun ve koalisyonlar. Elverişlilik teorisi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oyunların Tanımlanması, sınıflandırılması ve formüle edilmesi
2 Sıfır Toplamlı oyunlar, pozitif toplamlı oyunlar, tekrarlanan oyunlar Oyunların çözümleri: Minimaks, maksimin stratejileri
3 Tam Bilgi Altında Statik Oyunlar 1. Cournot modeli 2. Bertrand modeli 3. Seçim rekabeti
4 Tam Bilgi Altında Statik Oyunlar 1. Cournot modeli 2. Bertrand modeli 3. Seçim rekabeti
5 Karma Stratejiler 1. Suç itirafı 2. Stackelberg modeli 3. Tarifeler ve uluslar arası rekabet
6 Karma Stratejiler 1. Suç itirafı 2. Stackelberg modeli 3. Tarifeler ve uluslar arası rekabet
7 Ara Sınav
8 Koalisyonlu oyunlar 1. Sahiplik ve refah dağılımı 2. Farklı evlerin değişimi 3. Eşleşme
9 Koalisyonlu oyunlar 1. Sahiplik ve refah dağılımı 2. Farklı evlerin değişimi 3. Eşleşme
10 Tekrarlanan Oyunlar 1. Cournot modelinde gizli anlaşma 2. Etkin ücret ve zaman tutarlı para politikası
11 Tamolmayan bilgi altında statik oyunlar 1. Asimetrik bilgi altında Cournot modeli 2. Kamu mallarının temin edilmesi 3. Açık arttırma
12 Tamolmayan bilgi altında statik oyunlar 1. Asimetrik bilgi altında Cournot modeli 2. Kamu mallarının temin edilmesi 3. Açık arttırma
13 Pazarlık 1. Bir oyun olarak pazarlık 2. Piyasadaki ticaret
14 Oyun teorisi ile ilgili literatür taraması ve örneklerin tartışılması
15 Oyun teorisi ile ilgili literatür taraması ve örneklerin tartışılması
16 Final Sınavı

• Gibbons, Robert, Game Theory for Applied Economists, Princeton University 41, New Jersey,1992. • Bakoğlu, H. Oyun Teorisi, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir,1991. • Friedman, James,(1990) Game Theory with Applications to Economics, 2nd ed., Oxford University Press. • McMillan, John, (1992) Games, Strategies, and Managers. Oxford: Oxford University Press. • Osborne Martin J. (2004), An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, New York


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek