GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067162016 Finans Matematiği Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Finans matematiği ile ilgili temel kavramlar işlenerek, finans problemlerinin çözümleri ve yorumlanması için gerekli araçlar sunulacak.


Dr. Öğretim Üyesi Barış Gök


1 Finans matematiği ile ilgili temel kavramları kavrayabilme
2 Faiz, borç, anuite gibi temel finansal hesaplamaları kavrayabilme
3 Finans problemlerini anlayıp çözebilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Temel finansal kavramların tanıtılması, Faiz çeşitleri ve hesaplanması, Bileşik faiz ve bileşik iskonto hesaplamaları, Anuite hesaplamaları, Nakit akış analizleri, borç ödemeleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Finans matematiğine Giriş ve faiz kavramı
2 Üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, üstel fonksiyonların çözümü
3 Basit faiz hesabı, Ticari bankalardaki gerçek faiz hesabı
4 İki veya daha fazla sermayeye ilişkin faiz hesabı, Şimdiki değer hesabı, Ödemeler dizisi
5 Basit iskonto ve çeşitleri
6 Bileşik Faiz
7 Sürekli fonksiyonlar, türev, doğal logaritma ve e sayısı
8 Ara Sınav
9 Sürekli Bileşik Faiz Hesaplamaları
10 Bileşik İskonto
11 Anuite temel kavramları ve Matematikte Geometrik Seriler
12 Anuiteye Hesaplamalarına Giriş
13 Çeşitli Anuite Hesaplamaları
14 Nakit Akış Analizleri
15 Borç Ödemeleri
16 Final Sınavı

ARSLAN, S., Finans Matematiği, Nobel Yayıncılık, 2018. GÖZÜKIZIL,Ö.F., İşletmeciler için Genel Matematik I, Sakarya Kitabevi, 2003. RÜZGAR, B. Finans Matematiği, Türkmen Yayınları, 2001.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 2 3 1 1 3 3
ÖÇ 2 3 1 4 3 2 3 4 3 3
ÖÇ 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek