GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067092016 Finansal Ekonometri Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere finansal zaman serisi modelleri ve uygulamaları ile ilgili teorik altyapı sağlamaktır


Doç.Dr. Nazif Çatık


1 Finansal zaman serilerinin özelliklerini kavrama
2 Finansal getirilerin volatilite altında modellenmesini kavrama
3 Zamana gore değişene volatilite modellerini kavrama: GARCH
4 Finansal ekonometri üzerinde bir araştırma projesi hazırlama

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Ders temel olarak finansal zaman serisi analizi ile ilgili teori ve uygulamaları içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Stokastik Süreçler be Finansal Zaman Serileri
2 Klasik regresyon analizine giriş Doğrusal regresyon modeli Doğrusal regresyon modelinin varsayımları
3 En küçük kareler regresyonu En küçük kareler tahmininin türetilmesi
4 Normallik varsayımı ve istatistiksel çıkarım Katsayı ile ilgili hipotez testi Regresyonun anlamlılık testi
5 En küçük kareler yöntemi Ekonometrik program ile uygulama
6 Otokorelasyon Otokorelasyon durumunda EKK tahmini Otokorelasyonun testi Genelleştirilmiş EKK
7 Ara Sınav
8 Otoregressif Koşullu İçsel Bağıntı ARCH(1) Modeli GARCH Modelinin Maksimum olabilirlik tahmini GARCH etkisinin testi
9 Volatilite otokorelasyon ve ARCH Modelleri Ekonometrik Program ile Uygulama
10 Zamana Göre Değişen Volatilite Modelleri: GARCH
11 Zamana Göre Değişen Volatilite Modelleri: Çok değişkenli GARCH
12 Birim kök süreçleri Deterministik ve Stokastik süreçler Trendin ayrıştırılması
13 Eşbütünleşme Tanım Eşbütünleşmenin Testi: Engle-Granger Metodolojisi
14 Araştırma projelerinin sunulması
15 Araştırma projelerinin sunulması
16 Final Sınavı

Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, Second Edition, John Wiley & Sons, New York Greene W. H., (2003), Econometric Analysis, Prentice-Hall, Fifth Edition. Stewart J. and Gill L (1998) Econometrics, Prentice Hall Europe, Second Edition Pindyck R.S. and Rubinfeld D. L. (1998) Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw-Hill


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 5 7 35
Toplam İş Yükü (saat) 173

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 5 4 5 3
ÖÇ 2 5 5 5 4 5 3
ÖÇ 3 5 5 5 3 5 5 3
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek