GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067332016 Türev Piyasalar Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, • finansal türev araçların özelliklerini analiz edebilmelerini,• finansal türev araçlarla ilgili uygulamalar yapabilmelerini,• ticaret stratejileri ve uygulamaları üzerine yorumda bulunabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Aykut Lenger


1 1. Temel finansal türev piyasası kavramlarını ve fonksiyonlarını anlayabilme
2 2. Türev piyasaların rolünü açıklamak ve analiz etmek
3 3. Türev piyasalar ile ilgli ulusal ve uluslararsı verileri takip ve analiz etmek
4 4. Swap, Forward ve opsiyon anlaşmalarını sentezleyebilme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Finansal türev piyasalar, forward, vadeli işlemler, swap, opsiyon piyasaları, finansal türev piyasalarda fiyatın oluşumu, ticaret stratejileri, uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma – Dersin Gerekçesi ve Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri II. Temel Kavramlara Genel Bir Bakış
2 Türev Piyasalar ve araçları I
3 Türev Piyasalar ve araçları II
4 Forward işlemleri ve vadeli işlemler
5 Forward işlemleri ve vadeli işlemler
6 Risk kavramları ve uygulamalar
7 Ara Sınav
8 Hedging kavramları ve uygulamalar
9 Swap işlemleri
10 Swap işlemleri
11 Futures and option transaction
12 Opsiyon işlemlerinin özellikleri I
13 Hedging
14 Hedging
15 Tartışma

Larry Neal ‘The Economics of Europe and the European Union’, Cambridge University press Mike Artis, Frederick Nixson ‘The economics of the European Union, Policy and analysis Oxford pres, 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 5 2 3 4 4
ÖÇ 2 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 2 4 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 2 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek