GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067352016 Finansal Risk Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, finansal kurumların karşı karşıya kalabilecekleri piyasa, kredi, operasyonel gibi risklerin kaynaklarını, ölçüm yöntemlerini ve yöntemlerin değerlendirme işlemlerini anlamalarını sağlamaktır.


Doç. Dr. Nazif Çatık


1 1. Finansal kavramları tanımlayabilme,
2 2. Temel düzeydeki finansal risk problemlerini çözebilme,
3 3. İleri finansal yöntemleri kullanabilme,

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Risk faktörlerinin tanımı, risk türleri , risk kaynakları, risk faktörlerinin modellenmesi, riske maruz değer, varyans kovaryans methodu, tarihi simulasyon, monte carlo simulasyon, bono fiyatlaması, getiri eğrileri, faiz modellemesi, kredi risk yönetimi, kredi türevleri, kredi risk yönetimi, muhasebe ve vergi risk yönetimi. Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranını Nasıl Etkiler?


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Risk Yönetimi
3 Lineer Risk Modelleri
4 Lineer Olmayan Risk Modelleri
5 Lineer Olmayan Risk Modelleri
6 İleri Risk Modelleri
7 Ara Sınav
8 İleri Risk Modelleri
9 Kredi Yönetimi
10 Kredi Yönetimi
11 Kredi Yönetimi
12 Dalgalanma ve Likidite Riskleri
13 Dalgalanma ve Likidite Riskleri
14 Dalgalanma ve Likidite Riskleri
15 Basel Uzlaşıları
16 Final Sınavı

Mishkin, F. S. and Eakins, S. G (2009), Financial Markets and Institutions, 6th Ed., Pearson-Prentice Hall. Mishkin, F. S. (2007), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th International Edition, Pearson-Addison Wesley. Howells, P. and Bain, K. (2008), The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Steiner, B. (2002), Foreign, Exchange and Money Markets: Theory, Practice and Risk Management, Butterworth-Heinemann. Gregoriou, G. N., Hübner, G., Papageorgiou, N., and Rouah, N. (2005), Hedge Funds: Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation, John Wiley & Sons. Levi, M. D. (2009), International Finance, 4th Edition, Routledge. . Roberts, R. (2002), Wall Street The Markets Mechanisms and Players, The Economist. Parasız, İ. (2000), Para Banka ve Finansal Piyasalar, 7. Baskı, Ezgi Kitap Evi. Günal, M. (2007), Para Banka va Finansal Sistem, 2. Bskı, Yeni Dönem Yayını. Implementing Value at Risk, John Wiley & Sons, Best Philip, 1998. Jorion, P , Value at Risk, the New Benchmark for Controlling Market, Chicago, Irwin. 1997. Hasan S., Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri, 2004, Turhan Yayınevi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 173

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 3 2 3 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 4 5 3 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek