GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067392016 Küresel Ekonomide Güncel Olaylar Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, finansal piyasaları, kurumları ve araçları kavramalarını, finanasal gelişmeleri takip edebilmelerini finansal analizler yapabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Metin Karadağ


1 1. Para politikası stratejilerini karşılaştırabilme,
2 2. Ulusal ve uluslararası finansal verileri izleyebilme ve yorumlayabilme,
3 3. Ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri izleyebilme, analiz edebilme ve öngörülerde bulunabilme,
4 4. Uluslararası finansal sistemi analiz edebilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Neden Finansal Piyasalar ve Kurumlarla İlgilenmekteyiz? Finansal Sisteme Genel Bir Bakış, Faiz Oranları Neyi İfade Etmektedir? – Faiz Oranı Neden Değişim Gösterir?, Faiz Oranı Neden Değişim Gösterir? – Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranını Nasıl Etkiler?, Finansal Piyasalar Verimli midir? - Merkez Bankalarının Yapısı, Para Politikası Araçları, Amaçları, Stratejileri ve Taktileri, Para Piyasası – Tahvil Piyasası, Hisse Senedi Piyasası – Mortgage Piyasası, Döviz Piyasası – Uluslararası Finansal Sistem


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Neden Finansal Piyasalar ve Kurumlarla İlgilenmekteyiz?
2 Finansal Sisteme Genel Bir Bakış
3 Faiz Oranları Neyi İfade Etmektedir?
4 Faiz Oranı Neden Değişim Gösterir?
5 Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranını Nasıl Etkiler?
6 Finansal Piyasalar Verimli midir?
7 Ara sınav
8 Merkez Bankalarının Yapısı
9 Para Politikası Araçları, Amaçları, Stratejileri ve Taktileri
10 Para Piyasası
11 Tahvil Piyasası
12 Hisse Senedi Piyasası
13 Mortgage Piyasası
14 Döviz Piyasası
15 Uluslararası Finansal Sistem
16 Final Sınavı

Mishkin, F. S. and Eakins, S. G (2009), Financial Markets and Institutions, 6th Ed., Pearson-Prentice Hall. Mishkin, F. S. (2007), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th International Edition, Pearson-Addison Wesley. Howells, P. and Bain, K. (2008), The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Fabozzi, F. J., Modigliani, F., and Jones, F. J. (2007), Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Ed., Pearson-Prentice Hall. Marc, L. (2005), Guide to Financial Markets, 4th Edition, The Economist. Bailey, R. E. (2005), The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press. Steiner, B. (2002), Foreign, Exchange and Money Markets: Theory, Practice and Risk Management, Butterworth-Heinemann. Gregoriou, G. N., Hübner, G., Papageorgiou, N., and Rouah, N. (2005), Hedge Funds: Insights in Performance Measurement, Risk Analysis, and Portfolio Allocation, John Wiley & Sons. Levi, M. D. (2009), International Finance, 4th Edition, Routledge. Buckley, A. (2004), Multinational Finance, 5th Edition, Pearson- PrenticeHall. Fabozzi, F. J., Mann, S. V., and Choudhry, M. (2002), The Global Money Markets, John Wiley & Sons. Roberts, R. (2002), Wall Street The Markets Mechanisms and Players, The Economist. Parasız, İ. (2000), Para Banka ve Finansal Piyasalar, 7. Baskı, Ezgi Kitap Evi. Günal, M. (2007), Para Banka va Finansal Sistem, 2. Bskı, Yeni Dönem Yayını.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 2 1 1 2 2 3 5
ÖÇ 2 2 3 3 5 4 4 5 5
ÖÇ 3 2 3 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 3 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek