GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067412016 Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin temel kredi işlemlerini ve kredilerin dış ticaretin finansmanı üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlamaktır.


Doç. Dr. Burcu Türkcan


1 1. Temel dış ticaret işlemlerini tanıyabilme
2 2. Dış ticaretin finansman tekniklerini tanıyabilme
3 3. Dış ticaret işlemleri ve finansman tekniklerini iktisadi analizlerde uygulayabilme
4 4. Yapılan dış ticaret analizlerini yorumlayabilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Dış ticarette teşvik sistemlerinin açıklanması. Dış ticarette devlet yardımlarının rolü ve öneminin belirtilmesi. Dış ticaretin finansmanında kullandırılan kredilerin anlatılması. Kredi türleri, kanunlar ve düzenlemelerin incelenmesi. Ticari ve bireysel kredilerin açıklanması. Dış ticaret kredilerinin fonksiyonlarının değerlendirilmesi. kredi yönetiminin tartışılması. Turkeximbankın yapısı, görevleri ve Eximbank kaynaklı kredilerin açıklanması. fortfaiting, factoring ve leasing kavramlarının tanımlanması. Dış ticaretin finansmanındaki risklerin değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dış ticarette tanıtım sistemleri
2 Dış ticarette devlet destekleri
3 Dış ticareti finanse edebilmek için kredi kullanımı
4 Kredi, Kanun ve kurallar
5 Ticari ve bireysel krediler
6 Dış ticaret kredileri
7 ara sınav
8 kredi yönetimi
9 Türk Eximbank'ın yapısı
10 Eximbank kredileri
11 Fortfaiting
12 Factoring
13 Leasing
14 Dış ticareti finanse etmenin riskleri
15 Dış ticareti finanse etmenin riskleri
16 Final Sınavı

• Aydın, D., Ataman Ü., Sümer, H., Sevim, A. (2009), Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 981. • Kaya, F. (2010), Dış Ticaret İşlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları, (4. Bası), Ankara: Detay Yayıncılık. • Kaya, (2011), Dış Ticaret İşlemeleri Yönetimi, (3. Bası), İstanbul: Beta Yayıncılık. • Krugman, P.R. (Der.), (1990) Rethinking International Trade, Cambridge:MIT Press. • Krugman P.R. (Der.) (1986), Strategic Trade Policy and the New International Economics, Cambridge: MIT Press. • Krugman, P.R., (1981), “Intraindustry Specialization and the Gains from Trade,” Journal of Political Economy, 89: 959-973. • Seyidoğlu, H., (2003) Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 15.Basım. İstanbul: Güzem Yayınları, 2003. • Seyidoğlu, H. (2003), Uluslararası Finans, (4.Bası), Güzem Can Yayınları: İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 3 3 5 2 2 3 5
ÖÇ 2 5 3 3 2 2 3 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek