GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067432016 Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders bankalarda aktif pasif yönetimine ilişkin temel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.


Doç. Dr. Aydanur Gacener Atış


1 1- Özkaynak yeterliliği ve likidite ihtiyacının karşılanması kavramlarını açıklayabilme.
2 2- Finansal yükümlülüklerin kompozisyonunu kavrayabilme.
3 3- Aktif pasif pozisyonlarını elde edilmesini açıklayabilme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Bankalarda aktif pasif yönetimine ilişkin temel kavramların anlatılması. Özkaynak yeterliliği ve likidite ihtiyacının karşılaması kavramlarının açıklanması. Finansal yükümlülüklerin kompozisyonu ve aktif pasif posizyonlarının elde edilmesinin açıklanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar
2 Temel Kavramlar
3 Özkaynak Yeterliliği
4 Öz kaynak yeterliliği
5 Likitide ihtiyacının karşılanması
6 Likidite ihtiyacının karşılanması
7 Ara Sınav
8 aktif pasif yönetiminin dinamikleri
9 Finansal yükümlülüklerin kompozisyonu
10 Finansal yükümlülüklerin kompozisyonu
11 kredi riski
12 Piyasa Riski
13 Kur Riski
14 Aktif-pasif pozisyonlarının elde edilmesi.
15 Aktif-pasif pozisyonlarının elde edilmesi.
16 Final Sınavı

Hakan Şakar (2002), Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi, Mida yayınevi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 3
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek