GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067452016 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, küresel ekonomik sistemin yapısı ile bağlantılı temel kuruluşları tanımasını, uluslararası ekonomik kuruluşlar ile uluslararası iktisadi ilişkiler arasındaki ilişkileri keşfetmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Burcu Türkcan


1 Uluslararası İktisadi Kuruluşların temel özelliklerini tanıtabilmek
2 Temel uluslararası iktisadi kuruluşları tanıtabilmek
3 Uluslararası iktisadi kuruluşların ülke ekonomileri için önemini kavratabilmek
4 Uluslararası ekonomik entegrasyonları tanıtabilmek

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Küreselleşme: Temel Aktörler ve Göstergeler, Küreselleşme ve gelişmekte olan ülkeler, Uluslararası ekonomi kuruluş tipleri ve temel ilkeler, İktisadi entegrasyonlar: Teori ve politika, AB’nin ekonomi yapısı, AB ile Türkiye ilişkileri, Mal ve hizmetlerin ticaretinin serbestleşme: GATT ve DTO, Uluslararası finansal yapı, Dünya Bankası ve Kalkınma problemi, IMF, DB küresel organizasyonlar ve gelişmekte olan ülkeler: Eleştirel bir yaklaşım, BM çatısı altında ekonomik kalkınma ajansları: UNCTAD-UNDP, Asya’da, Afrika’da ve Amerika’da entegrasyon çabaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Tanımı, Özellikleri ve Önemi
2 Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler
3 Çok Uluslu Şirketler
4 Uluslararası İktisadi Kuruluşların Tarihçesi
5 GATT ve DTÖ
6 Uluslararası Para Fonu (IMF)
7 Dünya Bankası
8 Vize Sınavı
9 Dünya Ticaret Örgütü
10 OECD
11 UNCTAD
12 Bölgesel Bütünleşmeler - Avrupa Birliği
13 Bölgesel Bütünleşmeler - Amerika Kıtası
14 Diğer Bazı Önemli Bütünleşmeler
15 Uluslararası Ödemeler Bankası
16 Final Sınavı

Halil Seyidoğlu, ‘Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama’ , 2007, Güzem yayıncılık. Osman Küçükahmetoğlu, Hamza Çeştepe, Şevket Tüylüoğlu, ‘Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Entegrasyon’,2005, Ekin Yayıncılık. Nevzat Güran, İsmail Aktürk, ‘Uluslararası İktisadi Kuruluşlar’,1999, Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları. Tonus, Ö. ve Çatalbaş, N. (2013). Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar. TC Anadolu Üniversitesi Yayını No 2942.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 8 3 24
Bireysel Çalışma 16 1 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 1 5 2 2 5 5
ÖÇ 2 5 5 1 5 1 2 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 1 5 1 2 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 1 5 1 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek