GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067472016 İktisat Politikası Seçmeli Ders Grubu 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı; politika ve iktisadın kesişiminden faydalanarak ortak sorunlara yönelik politika ve piyasa çözümleri üretmektir.


Prof. Dr. Osman Aydoğuş


1 1. İktisat politikasının ekonomideki rolü ve önemini kavrayabilmek
2 2. Farklı çeşitlerdeki iktisat politikalarının analizini ve sentezini yapabilmek

İkinci Öğretim


Yok


Yok


İktisat politikası ekonomi bilimi ilişkisi, piyasa ekonomisi ve iktisat politikası kavramları. İktisat politikasında karar birimleri ve istek oluşumu. İktisat politikasında amaçlar-araçlar ve iktisat politikasının etkileri. Rekabet, istikrar, büyüme, bölüşüm politikaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İktisat politikası nedir?
2 İktisat politikasının kapsam ve önemi
3 İktisat politikası ve ekonomi bilimi ilişkisi
4 İktisat politikası ve ekonomi bilimi ilişkisi
5 İktisat politikası ve ekonomi bilimi ilişkisi
6 İktisat politikasında karar birimleri ve istek oluşumu
7 Ara Sınav
8 İktisat politikasında amaçlar ve araçlar
9 İktisat politikasında amaçlar ve araçlar
10 İktisat politikasının etkileri
11 Rekabet politikaları
12 İstikrar politikaları
13 Büyüme politikaları
14 Bölüşüm politikaları
15 Farklı ekonomilere yönelik uygun politika sentezlerine yönelik yorumlar
16 Final Sınavı

• Erkan H., “Ekonomi Politikasının Temelleri”, İzmir, 2000 • Savaş V., “Politik İktisat”, Beta İktisat, Beta Yayınevi, 1986


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek