GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SOS.BİL.DP.YL Dönem Projesi Ders 1 2 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrenciye araştırma metodolojisini öğretme, ileri düzey kavramların ve ampirik tekniklerin öğrenciler tarafından uygulanmasını sağlamaktır.


Danışman Öğretim Üyeleri


1 1. İleri düzeyde iktisadi ve finansal kavramları anlayabilme ve kullanabilme.
2 2. Literatür çalışması yapabilmek.
3 3. Analiz yapabilmek, sonuçları uygulayabilmek ve ekonomik tahminler yapabilmek.
4 4. Bilimsel çalışma yapabilmek.
5 5. Öğrenilen iktisadi bilgiyi günlük yaşamda uygulayabilmek.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Araştırma konusu belirleme. Kaynak toplama. Literatür taraması yapma. Ampirik yöntemler kullanma. Bilimsel sunum yapma. Bilimsel kurallara uygun makale veya rapor yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Proje konusu araştırma
2 Proje konusu belirleme
3 Hipotez oluşturma
4 Literatür taraması
5 Literatür taraması
6 Literatür taraması
7 ara sınav
8 Ekonomik uygulama yapma
9 Ekonomik uygulama yapma
10 Proje yazımı
11 Proje yazımı
12 Proje yazımı
13 Proje yazımı
14 Proje Sunumu
15 Proje sunumu
16 proje sunumu

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, “Araştırma Projesi Hazırlama Kılavuzu” http://iibf.ege.edu.tr/iktisat/kilavuz.php Seyidoğlu, H. “Bilimsel Araştırma ve Yazma”, İstanbul, 2009


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 16 3 48
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 10 12 120
Toplam İş Yükü (saat) 296

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 3 4 2 5 5
ÖÇ 2 5 3 4 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek