GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067022019 Para Ekonomisi Ders 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Makro ekonominin önemli bir parçası olan para ekonomisinin teorik ve politik gelişimini analiz etmenin yanında, paranın yaratılmasını sağlayan Merkez Bankacılığı ile dolaşımına aracılık eden bankaları, banka iktisadı disiplini içerisinde incelemektedir.


Doç.Dr.Mehmet Güçlü


1 Para ekonomisine ilişkin kavramları, teorileri, modelleri ve politikaları açıklayabilme,
2 Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesi kavramlarının anlaşılması.
3 Ulusal ve uluslararası parasal gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Kavramlar, Finansal Sistem, Merkez Bankacılığı , T.C. Merkez Bankasının Para Politikası Araçları, Para Arzı, Para Talebi, Para Artış Mekanizması, Parasal Aktarım Mekanizması, Para Politikası, Döviz Kuru Sistemleri ve İstikrar Programları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem
2 Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri
3 Para Arzı I
4 Para Arzı II
5 Para Talebi Teorileri I
6 Para Talebi Teorileri II
7 Ara Sınav
8 Faiz Teorileri
9 Para Politikası I
10 Para Politikası II
11 Açık Ekonomi Para Politikası
12 Döviz Kuru Sistemleri
13 Para - Enflasyon ve İşsizlik
14 Ekonomik ve Finansal Krizler
15 Küresel Finans Krizi ve Merkez Bankacılığı
16 Final Sınavı

N.Oğuzhan Altay, Aydanur Gacener Atış, v.d..... (Editör:N.Oğuzhan Altay) (2015), Para İktisadı Teori ve Politika, Palme Yayıncılık, Ankara. Nur Keyder, Evrim Ertunga (2012), Para Teori Politika Uygulama, 12. Baskı. Merih Paya (1998), Para Teorisi ve Politikası, Filiz Kitapevi, 2. baskı, İstanbul İlker Parasız (1994), Para – Banka ve Finansal Piyasala, Ezgi Kitapevi, Bursa İbrahim Erol (1999), Para-Banka Teori ve Politika, Emek Matbaacılık, Manisa Mükerrem Hiç (2002), Para Teorisi, İstanbul Peter Bofinger (2001), Monetary Policy-Goals, Institutions Strategies and Instruments, Oxford University Pres, Oxford R. Glenn Hubbard (2002), Money, Financial System and the Economy, Adison Wesley


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 10 2 20
Proje Sunma 8 2 16
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek