GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096142001 Scanning Elektron Mikroskop (SEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli Ders Grubu 2 3 9,00

Doktora


Türkçe


SEM’de uygulanan standart preparasyon tekniklerinin yanında dondurup, kurutma, immunogold işaretleme, dijital görüntüleme, görüntü işleme ve görüntüleme işlemlerinin ayrıntılı uygulanması yapılarak, SEM araştırmalarındaki en yeni uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Cumhur Gündüz


1 Scanning Elektron Mikroskobu kullanabilme
2 SEM için örnek hazırlayabilme
3 Kritik nokta kurutma yapabilme
4 SEM’ de örnek inceleme
5 Ultrastrüktürleri yorumlayabilme


Yok


Yok


SEM’ta değişik uygulamalar Dondurup kurutma Digital görüntüleme Görüntü işleme, renklendirme


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Scanning Elektron Mikroskop Dersine Giriş
2 SEM' in Yapı ve Özellikleri
3 SEM Tipleri
4 SEM ile incelenebilecek örnekler SEM ile incelenebilecek örnekler
5 Örnek alınması ve korunması Örnek alınması ve korunması
6 SEM için örnek hazırlama basamakları SEM için örnek hazırlama basamakları
7 Fiksasyon ve Dehidratasyon Fiksasyon ve Dehidratasyon
8 Kritik nokta kurutma Kritik nokta kurutma
9 Obje taşıyıcıları Obje taşıyıcısına yerleştirme
10 Yüzey kaplama Karbon ve altın yüzey kaplama
11 Objelerin saklanması Objelerin saklanması
12 Örnek görüntüleme: SEM’de gözlem Örnek görüntüleme: SEM’de gözlem
13 Görüntüleme
14 Görüntü analizi ve renklendirme Görüntü analizi ve renklendirme
15 Fotoğraf eldesi ve yorum
16 SEM' in klinik uygulamaları

Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Uygulama/Pratik 10 2 20
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 7 112
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 272

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek