GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096122001 Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli Ders Grubu 2 3 9,00

Doktora


Türkçe


TEM’de uygulanan standart preparasyon tekniklerinin yanında dondurup, kurutma, immunogold işaretleme, dijital görüntüleme, görüntü işleme ve görüntüleme işlemlerinin ayrıntılı uygulanması yapılarak, TEM araştırmalarındaki en yeni uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır


Prof. Dr. Cumhur Gündüz


1 Transmisyon Elektron Mikroskobu kullanabilme
2 TEM için örnek hazırlayabilme
3 İnce kesit alabilme
4 Çok ince kesit alabilme
5 TEM’ de örnek inceleme
6 Ultrastrüktürleri yorumlayabilme


Yok


Yok


TEM’de değişik uygulamalar Dondurup kurutma Immunogold işaretleme Dijital görüntüleme Görüntü işleme, renklendirme


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Transmisyon Elektron Mikroskop Dersine Giriş
2 TEM' in Yapı ve Özellikleri
3 TEM Tipleri
4 TEM ile incelenebilecek örnekler TEM ile incelenebilecek örnekler
5 Örnek alınması ve korunması Örnek alınması ve korunması
6 TEM için örnek hazırlama basamakları TEM için örnek hazırlama basamakları
7 Fiksasyon ve Dehidratasyon Fiksasyon ve Dehidratasyon
8 Sentetik reçineye gömme Sentetik reçineye gömme
9 Bloklama, trimleme ve ince kesit alma Bloklama, trimleme ve ince kesit alma
10 Çok ince kesit ve gride alma Çok ince kesit ve gride alma
11 Kontrast boyama Kontrast boyama
12 Örnek görüntüleme: TEM’de gözlem Örnek görüntüleme: TEM’de gözlem
13 Görüntüleme
14 Görüntü analizi ve renklendirme Görüntü analizi ve renklendirme
15 Fotoğraf eldesi ve yorum
16 TEM' in klinik uygulamaları

Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Uygulama/Pratik 10 2 20
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 7 112
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 272

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek