GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096062005 Hücre Biyolojisinde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 2 4 9,00

Doktora


Türkçe


Çeşitli hücre tiplerinin embriyolojik gelişmeleri, kök hücreleri ve farklı hücrelerin kültür ortamlarında kurulması ve özellikleri, immun hücreler ve kanser hücrelerinin kültür ortamlarındaki özelliklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hücre biyolojisinde kullanılan özelleşmiş tekniklerin, ışık ve floresan mikroskobi, akım sitometrisi, mikrospektrofotometrik ölçüm yöntemleri gibi özelleşmiş teknikleri uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Buket Kosova


1 Fertilizasyonun aşamalarını bilme
2 Erken embriyonik gelişim aşamalarını bilme
3 Kök hücre tanımını yapabilme
4 Hücre kültürü kurabilme
5 Hücre biyolojisinde kullanılan özelleşmiş teknikleri bilme


Yok


Yok


Germ hücreleri ve fertilizasyon Erken embriyonik gelişme Kök hücreleri, Farklı hücre tiplerinin oluşması İmmun hücreler, kanser hücreleri Hücre biyolojisinde özelleşmiş teknikler Işık ve floresan mikroskobi, akım sitometrisi Mikrospektrofotometrik ölçüm yöntemleri ve hücre çoğalmasında kullanılan teknikler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hücre Biyolojisinde Özel Konular ve Uygulamaları Dersine Giriş
2 Germ hücreleri
3 Fertilizasyon
4 Erken embriyonik gelişme
5 Hücre farklılaşması Farklı hücre tiplerinin mikroskobik olarak ayırt edilmesi uygulaması
6 Kök hücre Kök hücrelerin mikroskobik olarak ayırt edilmesi uygulaması
7 Farklı hücre kültürü ortamlarının kurulması ve özellikleri Farklı hücre kültürü ortamlarının kurulması uygulaması
8 İmmun sistem hücreleri İmmun sistem hücre kültürü uygulaması
9 Kanser hücreleri Kanser hücre kültürü uygulaması
10 Hücre biyolojisinde özelleşmiş tekniklerin tanıtılması Hücre biyolojisinde özelleşmiş tekniklerin uygulaması
11 Işık mikroskobu Işık mikroskobu uygulaması
12 Faz kontrast mikroskobu Faz kontrast mikroskobu uygulaması
13 Floresan mikroskobu Floresan mikroskobu uygulaması
14 Akım sitometrisi
15 Mikrospektrofotometrik ölçüm yöntemleri
16 Hücre canlılığı ve sayımı Hücre canlılığı ve sayımı uygulaması

Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Uygulama/Pratik 10 2 20
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 7 112
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 272

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 3 1 1 5 2
ÖÇ 2 2 3 2 1 5 2
ÖÇ 3 3 3 2 1 5 2
ÖÇ 4 5 5 5 4 2 5 2 3 2
ÖÇ 5 5 5 5 4 2 5 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek