GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096102001 Gelişimsel Biyoloji Seçmeli Ders Grubu 2 3 6,00

Doktora


Türkçe


“Gelişimsel Biyoloji” dersinin amacı ve hedefi insan ve değişik model organizmalardaki gelişim evrelerini inceleyip karşılaştırdıktan sonra, değişik gelişim evrelerinde gen ekspresyonunun hangi yöntemlerle manipule edilebildiğini öğretmek, gen fonksiyonlarını aydınlatmak, ve doku gelişimini ile etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.


Assist. Prof. Dr. Buket Kosova


1 İnsan ve değişik model organizmalardaki gelişim evrelerini inceleyip karşılaştırma
2 Değişik gelişim evrelerindeki gen ekspresyonların hangi yöntemlerle manipule edilebildiğini öğrenme
3 Gen fonksiyonlarını aydınlatma
4 Gen fonksiyonlarının doku gelişimine etkileri hakkında bilgi sahibi olma
5 Gelişimin Biyolojide kullanılan teknikler ve etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olma


Yok


Yok


Gelişim Evreleri: İnsan, Drosophila, zebrafish, civciv, Xenopus ve farenin embriyonik gelişme evreleri, benzerlik ve farklılıkları, ve gelişim esnasında gen ekspresyonunun manipulasyonu Gelişimin Biyolojide kullanılan Teknikler ve Etik Sorunlar: Gelişme evrelerinde görev alan genlerin fonksiyonel analizi, gen ekspresyonunun düzenlenmesi Doku Gelişimi: Embriyoda farklı dokuların gelişimi, doku içi ve dokular arası etkileşimler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gelişimsel Biyoloji Dersine Giriş
2 Anatomik Yaklaşım
3 Evrimsel Gelişim Desenleri
4 Deneysel Yaklaşım
5 Morfogenetik Belirteçler
6 Morfojenler
7 Değişik gelişim evrelerinde gen ekspresyonunun manipule edilebildiğini yöntemler
8 Gen fonksiyonları ve doku gelişimi üzerine etkileri
9 İnsanın Gelişim Evreleri
10 Drosophila'nın Gelişim Evreleri
11 Zebrafish'in Gelişim Evreleri
12 Civcinin Gelişim Evreleri
13 Xenopus'un Gelişim Evreleri
14 Farenin Gelişim Evreleri
15 Gelişimsel Biyolojide kullanılan Teknikler ve Etik Sorunlar
16 Doku Gelişimi

Scott F.G., “Developmental Biology” Sinauer Associates, Inc., Sixth Edition (2000) Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 8 128
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 268

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 2 4
ÖÇ 2 5 5 3 3 4 2 3
ÖÇ 3 5 5 3 2 4 3
ÖÇ 4 2 5 4 3
ÖÇ 5 5 5 5 3 1 4 3 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek