GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096042001 Moleküler Biyolojide Özel Konular Ders 2 4 9,00

Doktora


Türkçe


Moleküler Biyolojide Özel Konular” dersinin amacı ve hedefi recombinat proteinlerin üretimi için kullanılan bakteri ve mayaların özellikleri anlatmak, genetik olarak modifiye edilmiş bakteri ve mayaların endüstriyel kullanımındaki önemini ortaya koymak ve Moleküler Biyoloji alanında yaygın olarak kullanılan enzimler hakkında bilgi sahibi olmaktır


Assist. Prof. Dr. Buket Kosova


1 Rekombinat proteinlerin üretimi için kullanılan bakterilerin özelliklerini tanıma
2 Rekombinat proteinlerin üretimi için kullanılan mayaların özelliklerini tanıma
3 Genetik olarak modifiye edilmiş bakterilerin endüstriyel kullanımındaki önemlerini ortaya koyma
4 Genetik olarak modifiye edilmiş mayaların endüstriyel kullanımındaki önemlerini ortaya koyma
5 Moleküler Biyoloji alanında yaygın olarak kullanılan enzimler hakkında bilgi sahibi olma


Yok


Yok


Recombinant Protein Teknolojisi: Büyük miktarda protein üretimi için kullanılan bakteri ve mayaların özellikleri, üzerlerinde gerçekleştirilen genetik modifikasyonlar, endüstriyel kullanımları Moleküler Biyoloji Alanında Yaygın Olarak Kullanılan Enzimler: Restriksiyon enzimleri, DNA polimeraz, RNA polimeraz, fosfotaz ve kinazlar, DNA lipazlar, exonukleazlar, endonükleazlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Moleküler Biyolojide Özel Konular Dersine Giriş
2 Rekombinat proteinlerin üretimi için kullanılan bakterilerin özelliklerini tanıma
3 Rekombinat proteinlerin üretimi için kullanılan mayaların özelliklerini tanıma
4 Genetik olarak modifiye edilmiş bakterilerin endüstriyel kullanımındaki önemlerini ortaya koyma
5 Genetik olarak modifiye edilmiş mayaların endüstriyel kullanımındaki önemlerini ortaya koyma
6 Rekombinat Protein Teknolojisi
7 Genetik Modifikasyonlar
8 Restriksiyon enzimleri
9 DNA polimeraz
10 RNA polimeraz
11 Fosfotaz
12 Kinaz
13 DNA lipaz
14 Ekzonukleaz
15 Endonukleaz
16 Plazmid

Griffiths A.J.F., Miller J.H., Suzuki D.T., Lewontin R.C., Gelbart W.M., “An Introduction to Genetics Analysis” W.HFreeman and Company, Seventh Edition (2000) Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 8 128
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 284

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 2 3 2 5 3
ÖÇ 2 4 2 3 2 5 3
ÖÇ 3 4 2 3 1 5 3
ÖÇ 4 4 2 3 1 2 5 2 3 2
ÖÇ 5 3 5 3 2 5 2 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek