GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096012005 Biyoinformatik Seçmeli Ders Grubu 1 1 9,00

Doktora


Türkçe


Biyoinformatik ile ilgili temel kavramların öğretilmesi, bilgisayar kullanımı ilgili yeteneğin kazandırılması, bilgisayar yardımıyla moleküler biyolojik bilgilere ulaşma yeteneği kazandırmaktır


Doç.. Dr. Buket Kosova


1 Hedef gen bilgilerinin saptanması
2 Hedef protein bilgilerinin saptanması
3 İnsan genomu veri bankalarını bilme
4 Model organizma genomlarının veri bankalarını bilme
5 Hastalık modeli olarak uygun model organizmaların seçimi


Yok


Yok


Moleküler biyoloji ağında bilgisayar kullanımı Database kullanımı Gen ve proteinlerin homoloji araştırmaları Moleküler işlemler Primer dizaynı Restriksiyon haritalama


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tıbbi Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları Dersine Giriş
2 National Center for Biotechnology Information (NCBI) İnsan Genomu Veri Bankası National Center for Biotechnology Information (NCBI) İnsan Genomu Veri Bankası Uygulamaları
3 University of California, Santa Cruz Genome Browser (UCSC) İnsan Genomu Veri Bankası University of California, Santa Cruz Genome Browser (UCSC) İnsan Genomu Veri Bankası Uygulamaları
4 Ensemble İnsan Genomu Veri Bankası Ensemble İnsan Genomu Veri Bankası Uygulamaları
5 The Jackson Laboratory Fare Genomu Veri Bankası
6 Gen lokalizasyonunun saptanması Gen lokalizasyonunun saptanması uygulaması
7 STS’lerin bulunması istenilen gen bölgesinin BAC’ının sağlanması
8 Alternatively spliced transcript’lerin bulunması Alternatively spliced transcript’lerin bulunması uygulaması
9 İntron-exon-promoter bölgelerinin dizilerine ulaşılması
10 İnsan gen aile üyelerinin tesbiti İnsan gen aile üyelerinin tesbiti uygulaması
11 Veri bankalarına veri girilmesi Veri bankalarına veri girilmesi uygulaması
12 Proteinlerindeki fonksiyonel bölgelerin tesbiti Proteinlerindeki fonksiyonel bölgelerin tesbiti uygulaması
13 Homolog genlerin tesbiti
14 Çoklu Dizileme Çoklu Dizileme uygulaması
15 Restriction Endonuclease' ların kesim yerlerinin tayini
16 Primer dizilerinin belirlenmesi ve PCR reaksiyon şartlarının oluşturulması Primer dizilerinin belirlenmesi ve PCR reaksiyon şartlarının oluşturulması uygulaması

Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Uygulama/Pratik 10 2 20
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 7 112
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 272

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 3 5 3 2 5
ÖÇ 2 4 3 5 3 2
ÖÇ 3 3 3 5 3 2
ÖÇ 4 3 3 5 3 2
ÖÇ 5 3 2 2 2 3 5 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek