GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096162013 Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonlara moleküler bakış Seçmeli Ders Grubu 1 1 9,00

Doktora


Türkçe


Toplumda sık görülen hastalıklarda ortaya çıkan hücresel fonksiyon değişikliklerinin incelenmesi


Doç. Dr. Çığır BİRAY AVCI


1 Obezite patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaları tanımlayabilmesi
2 Kanser patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaları tanımlayabilmesi
3 Diabet patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaları tanımlayabilmesi
4 Hematolojik malignitelerde rol oynayan moleküler mekanizmaları tanımlayabilmesi
5 Kardiyovaskuler hastalıklara moleküler açıdan bakış geliştirebilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toplumda sıklıkla rastlanılan hastalıkların (obezite, kanser, ateroskleroz…) patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hücre ve ekstrasellüler matriks
2 Hücre zedelenmesi, ölümü, adaptasyonu ve onarımı
3 DNA’daki dizi tekrarlarına genel bakış ve hücresel fonksiyonlar üzerine etkisi
4 Kardiyovaskuler hastalıklara moleküler açıdan bakış, Oksidatif Stres, Hipoksi ve Kalp Krizi
5 Hematolojik malignitelere moleküler bakış
6 Obezite oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması
7 Diabet oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması
8 Nefrolojik hastalıklara moleküler bakış
9 Muskuloskeletal sisteme moleküler açıdan bakış
10 Dermatolojik hastalıkların moleküler mekanizmaları
11 İnfeksiyon Hastalıkları,Viral Hastalıklara moleküler bakış
12 İmmünolojik sistem hastalıklarına moleküler bakış
13 Gastroenterolojik hastalıklara moleküler bakış
14 Kanser oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması
15 Anjiyogenez mekanizmalarına moleküler bakış
16 Metastaz oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmaların tanımlanması


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 5 80
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 16 5 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 281

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek