GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096172013 Kanserde İlaç Hedefleri ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli Ders Grubu 2 4 9,00

Doktora


Türkçe


Kanser tedavisinde hücresel ve moleküler mekanizmaları hedef alan ilaçlar ve bu ilaçlara karşı oluşan direnç mekanizmalarının ayrıntılı incelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Çığır BİRAY AVCI


1 Kanser tedavisinde kullanılan ilaçları tanımlayabilmeli
2 Kanserde Direnç Mekanizmaları tanımlayabilmeli
3 Hematolojik Malignitelerde İlaç Direncini tanımlayabilmeli
4 Kanserde İlaç Direncinin Üstesinden Gelmenin Yolları sayabilmeli
5 Yeni İlaçların Tasarımı gerçekleştirebilmeli


Yok


Yok


Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların tanımlanması Tedavide kullanılan ilaçların hücresel ve moleküler temelleri İlaçlara karşı direnç mekanizmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötikler
2 Kanser tedavisinde sitotoksik ajanların hücresel düzeyde etki yerleri
3 Kemoterapi- İlaç Direnci
4 İlaç direnç mekanizmaları
5 Kanserin ilaçla tedavisinde başarı şansını kısıtlayan faktörler
6 Tümör hüc­relerinde ilaç direncinin gelişmesinden sorumlu iki mekanizma
7 Effluks transporter proteinler
8 Faz II konjugasyon enzimleri
9 Glutatyon S-transferazların ilaç direnci üzerindeki rolleri
10 Hematoloji-Kemoterapi
11 Hematolojik Malignitelerde İlaç Direnç Mekanizmaları
12 Kanser Tedavisindeki Çoklu İlaç Dirençlerinin Moleküler Analizleri
13 Çoklu İlaç Dirençlerinin Tespitinin Kliniğe Yansıması
14 Cisplatin Direnci
15 Kanserde İlaç Direncinin Üstesinden Gelmenin Yolları
16 Yeni İlaçların Tasarımı

Cancer Drug Resistance (Cancer Drug Discovery and Development) edited by Beverly A. Teicher


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 5 80
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 16 5 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 281

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek