GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096192013 Kanser Tedavisinde Moleküler Biyolojik Uygulamalar Seçmeli Ders Grubu 2 3 9,00

Doktora


Türkçe


Kanserde moleküler biyolojik bazlı tedavi stratejilerinin incelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Çığır Biray Avcı


1 Kanser ve moleküler mekanizmalarını anlayabilme
2 Kanserin hücre biyolojisi ve hedef ajanları tanımlayabilme
3 Kanser ve sinyal iletimi ve hedef ajanları tanımlayabilme
4 Anjiogenez mekanizması ve hedef ajanları tanımlayabilme
5 Metastazın moleküler mekanizması ve hedef ajanları tanımlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kanser tedavisinde moleküler temelli ajanların tartışılması ve yeni tedavi yaklaşımlarının incelenmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kanser moleküler genetiği
2 Kanser Hücresi Özellikleri
3 Kanserin Oluşum Mekanizmaları
4 Kanser ve Hücre Siklusu Hücre Siklusu analizi
5 Kanser ve Apoptoz Apoptoz analizi
6 Kanser ve Metilasyon Metilasyon analizi
7 Kanser ve Sinyal İletimi Sinyal İletimi analizi
8 Anjiyogenez mekanizmaları Anjiyogenez incelenmesi
9 Metastaz Mekanizmaları Metastaz marker incelenmesi
10 Kanserde Gen Susturma Gen Susturma uygulaması
11 Kanser kök hücre kök hücre tanımalaması
12 Kanser ve küçük kodlamayan RNA lar RNA analizi
13 Tümör mikroçevresi
14 Kanser ve çevre
15 Kanserde kullanılan konvansiyonel moleküler biyolojik ajanlar
16 Kanserde yeni moleküler ajanlar moleküler ajanlar uygulamaları

Molecular Biology of the Cell, Fifth EditionYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Uygulama/Pratik 10 2 20
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 7 112
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 272

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek