GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096072013 Moleküler Biyoloji Yöntemleri Seçmeli Ders Grubu 2 3 6,00

Doktora


Türkçe


“Moleküler Biyolojide geliştirilmiş olan yeni yöntemlerle hastalıkların tanısının konması ve moleküler analizlerinin yapılması hususunda bilgilenmek”


Assoc. Prof. Dr. Zuhal Eroğlu


1 Moleküler biyolojiye genel bakış
2 DNA ve RNA yapısı ve izolasyon yöntemleri öğrenilmeli
3 Elekteroforez yöntemleri öğrenilmeli
4 DNA sekans analizleri öğrenilmeli
5 En son tekniklere göz atılmalı


Yok


Yok


Moleküler biyolojide kullanılan birkaç ileri protokol Gen klonlanma Gen ekspresyonu Ekprese proteinlerin saflaştırılması Western blotting


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Moleküler biyoloji tekniklerinin tıpta uygulanma yararları
2 DNA ve RNA izolasyon yöntemleri
3 Polimeraz zincir rekasiyonu ve çeşitleri
4 Elektroforez yöntemleri
5 Southern-blot yöntemi
6 Northern-blot yöntemi
7 Western-blot yöntemi
8 DNA sekans analizleri
9 Real-time PCR yöntemi
10 Fish yöntemi
11 SSCP yöntemi
12 DHPLC yöntemi
13 RFLP yöntemi ve restriksiyon endonükleazlar
14 ARMS yöntemi
15 Heterodupleks analizi ve ASO tekniği
16 New-generation sekans analizi

Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Uygulama/Pratik 10 2 20
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 7 112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 212

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek