GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301096182013 Kanserde Moleküler Tanı Yöntemleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Kanserde rol alan genlerin moleküler biyolojik yöntemler yardımıyla tanımlanması. Değişik kanser türlerinin oluşmasında rol oynayan genlerin tanımlanmaları


Assoc. Prof. Dr. Zuhal Eroğlu


1 Kansere genel bir bakış yapma
2 Kanserde rol oynayan genleri tanımlama
3 Kansere neden olan mutasyonları tanımlama
4 Kanseri belirleyen yöntemleri tanımlama
5 Son teknikleri belirleme


Yok


Yok


Onkogenler, tümör süpressör genleri Hematopoietik hastalıkların, ve Lenfoid malignitelerin tanısı Nöral tümörlerde, gastrointestinal sistem tümörlerinde, göğüs kanserlerinde, jinekolojik tümörlerde, ürolojik tümörlerde, deri tümörlerinde, salgı bezi tümörlerinde, kafa ve boyun tümörlerinde, akciğer tümörlerinde, endokrin ve yumuşak doku tümörlerinde, onkojenler ve tümör suppressör genleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hücre de DNA ve RNA yapısı
2 DNA mutasyonları
3 Mutasyonlara neden olan maddeler ve etmenler
4 DNA ve RNA izolasyon yöntemleri
5 Kanserin moleküler tanısı
6 Polimeraz zincir reaksiyonu
7 Real-time PCR yöntemi
8 SSCP yöntemi
9 DHPLC yöntemi
10 CGH yöntemi
11 MLPA yöntemi
12 Hightruput sekans analizi
13 Fish analizi
14 Tüm genom ekson analizi
15 Tüm genom transkriptom
16 Array analizi

Ders Notları Öğretim Üyesi tarafından dağıtılmaktadır


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 1 16
Uygulama/Pratik 10 2 20
Tartışma 16 1 16
Soru-Yanıt 16 1 16
Bireysel Çalışma 16 8 128
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Sözlü Sınav 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 272

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek